• news ID :

    66551

  • /
  • Date :

    2019-12-25

  • Font

hristiýanlaryň Mukaddes dogluş baýramyny 300x200 - Erdogan hristiýanlaryň Mukaddes dogluş baýramyny gutladyTurkmensNews-  Prezident R.T.Erdogan ähli hristiýanlaryň Mukaddes dogluş baýragymyny mübärekled

Kommunikasiýalar edarasyndan berilen beýannama görä Prezident Erdogan hristiýanlyk ynanjyna uýýan raýatlaryň 24-nji dekabr Mukaddes dogluş baýramy mynasybetli gutlag ýüzlenmesini çap etdi.

Erdogan ýüzlenmesinde: “Düýpli taryhymyzdan gazanan tejribelerimiz we alýan ylhamymyz bilen kowum, millet, messep, ynanç tapawudyna garamazdan ähli raýatlarymyzyň öz medeni we dini däp-dessurlaryny erkin dowam etdirmeklerine aýratyn uly sarpa goýýarys.

Tapawutlyklary baýlyk hökmünde kabul edip, hoşniýetliligiň, sylag-hormatyň we adalatyň, jebisligimiziň we agzybirligimiziň esasyny emele getirýändigi düşünjesi bilen öňe barýarys.

Tapawutly messeplere, buthanalara uýýan hristiýan raýatlarymyzyn öz ynançlaryna laýyklykda belläp geçýän Mukaddes dogluş baýramyny arkalaşyk hem-de hoşniýetlilik yklymynyň ýaýbaňlanmagyna goşant goşmagyny arzuw edip, hristiýan raýatlarymyzyň başda durmagynda bütin hristiýan älemininiň Mukaddes dogluş baýramyny gutlaýaryn” diýdi.

 

Share :
Share :
Etiketkalar :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز