• news ID :

    66592

  • /
  • Date :

    2019-12-25

  • Font

Ruhani 1 300x169 - dünýä ýurtlary bilen söwda etmek üçin täze ýollary tapandyrysTurkmensNews-   Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani durmuşky ýagdaýda dünýä ýurtlary bilen söwda etmek üçin täze ýollary tapandyrys we Hindistan, malaýziýa, Türkiýe, Hytaý we Orsýet ýaly ýurtlar bilen söwda etmekde täze gadamlary ardandyrys diýdi

şu gün Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýran, Malaýziýa , Türkiýe we kataryň arasynda geçirlen dörttaraplaýyn maslahatda bank we maliýe işlerde pikirdeşli bolup dünýäniň özüni dollardan halas etmeginiň gereklidigini nygtalandyr diýdi.

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani bu günki gün ýurtlaryň hemmesiniň şol sanda soňky günlerde Malaýziýada geçirlen maslahatlara goşulan ýurtlaryň Eýran milletine agram berilmeginde Amerikany ýazykly bilýändiklerini aýdyp Eýran Yslam respublikasynyň öz borçlarynda doly tapylanlygyna we sebitdir dünýäde parahatçylyk, we howpsuzlygyň berkarar bolmagynyň çarçuwasynda hereket edýändigine şeýle-de garşydaky tarapyň öz borçlarynda tapylmaýandygyna hiç kim şek edýän däldir diýip sözüne goşdy.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز