• news ID :

    87583

  • /
  • Date :

    2020-12-26

  • Font

Dollar 300x169 - Dollaryň dünýädäki walýuta ätiýaçlyklarynyň paýy ýene pese gaçdyTurkmensNews-  Halkara Walýuta Gaznasynyň maglumatlary dünýäniň walýuta ätiýaçlyklarynyň dollaryň paýynyň şu ýylyň üçünji çärýeginde ýene pese gaçandygyny görkezýär

IRNA-nyň anna güni agşam beren habaryna görä, Halkara Walýuta Gaznasyna habar berlen walýuta ätiýaçlyklarynda ABŞ-nyň dollarynyň paýy üçünji çärýekde 60,4 göterime çenli azaldy.

ABŞ-nyň dollary ikinji çärýekde dünýä walýuta ätiýaçlyklarynyň ۶۱,۲% -ini emele getirdi.

Global ätiýaçlyklar dürli walýutalarda saklanýan merkezi banklaryň emläkleri we aktiwleridir we Ilki bilen bergilerini goldamak üçin ulanylýar.

Merkezi banklar käwagt walýutalaryny goldamak üçin ätiýaçlyklary ulanýarlar.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز