• news ID :

    76736

  • /
  • Date :

    2020-06-06

  • Font

2 133 300x206 - Daşky gurşawy Goramagyň Bütin Dünýä GüniTurkmensnews- Daşky gurşawa zeper ýetirýändigine göz yetiren adamzat aslynda gaýtadan işenip bilinýän dünýäniň deňagramlylygyny bozýandygyna hem göz yetirdi ve şondan soň tebigatyň deňagramlylygynyň goralmagy üçin işe girişildi.

Senagat desgalarynyň, ulaglaryň we galyndylaryň tebigata zyýan ýetirmezden gaýtadan işlenip çykarylmagy üçin çözgütler oýlanyp tapyldy.

Döwletler halkara guramaçylyklar arkaly dünýäni goramak üçin çözgütler oýlap tapdy. Geljekde ynsanlaryň arassa dünýäde ýaşamagy üçin elimizden geleni etmelidiris. Eşretli durmuş üçin daşky gurşaw gününi gutlaýarys.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز