• news ID :

    88067

  • /
  • Date :

    2021-01-03

  • Font

ترکیه - Berdymuhamedow bilen Ärdogan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyklar barada maslahatlaşdylarTurkmensNews-  Türkmenistan bilen Türkiýäniň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşlikde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşini ara alyp maslahatlaşdylar

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmeniň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow we Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan iki ýurduň arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklaryň depginini we ösüşini ara alyp maslahatlaşdylar we energiýa ,transport ,aragatnaşyk we senagat pudaklarynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegiň möhümdigini aýtdylar.

Iki tarap şeýle-de ylym, bilim, medeniýet we saglyk ugurlaryndaky gatnaşyklary çuňlaşdyrmak isleýändigini aýtdylar.

Türkmenistanyň we Türkiýäniň prezidentleri iki ýurduň halkyny 2021-nji ýyl bilen gutlady we olara saglyk, bagt we üstünlik arzuw etdiler.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز