• news ID :

    83939

  • /
  • Date :

    2020-10-07

  • Font

4bvd9b2f74760a1qi7h 800C450 300x169 - Aşraf Gani: Owganystandaky söweş sebitleýin we sebitara ölçeglere eýedirTurkmensnews- Owganystanyň prezidenti bu ýurtdaky çaknyşygyň içeriki urşy däldigini, eýsem sebit we sebitara ölçegleriniň bardygyny aýtdy.

AVA habar gullugynyň habaryna görä, Muhammet Aşraf Gani sişenbe güni agşam, Doha saparynyň ikinji güni beren gürrüňlerinde parahatçylygyň esasy baýlykdygyny we Owganystanyň halkynyň öz ýurtlarynda parahatçylygy we durnuklylygy ornaşdyrmak isleýändigini aýtdy.

Owganystanyň bu ýokary derejeli resmisi bu ýurda uly ykdysady zyýanlary ýetiren ABŞ-nyň Owganystandaky 19 ýyllyk urşuna yşarat edip bu ýurduň halkynyň urşy bes etmek we parahatçylygyň we asudalygyň berkarar bolmagyny isleýändigini aýtdy.

Owganystanyň prezidenti, hökümetiň talyban bilen gepleşikleri geçirmekden maksadynyň parahatçylykda ýaşap we ýurduň gazananlaryny gorap saklamagy we ösdürmegi başarýan, agzybir we demokratik owganystany döretmekdir diýip sözlerine goşdy.

Aşraf Ganiniň bu sözleri Owganystanyň hökümetiniň Katardaky Talybanlar bilen parahatçylyk gepleşikleri üç hepdeden soň çykgynsyz ýagdaýdadyr we iki tarapyň arasynda düşünişmezlik bar.

Owganystanyň prezidenti bu ýurtdaky çaknyşygyň içeriki urşy däldigini, eýsem sebit we sebitara ölçegleriniň bardygyny aýtdy.

AVA habar gullugynyň habaryna görä, Muhammet Aşraf Gani sişenbe güni agşam, Doha saparynyň ikinji güni beren gürrüňlerinde parahatçylygyň esasy baýlykdygyny we Owganystanyň halkynyň öz ýurtlarynda parahatçylygy we durnuklylygy ornaşdyrmak isleýändigini aýtdy.

Owganystanyň bu ýokary derejeli resmisi bu ýurda uly ykdysady zyýanlary ýetiren ABŞ-nyň Owganystandaky 19 ýyllyk urşuna yşarat edip bu ýurduň halkynyň urşy bes etmek we parahatçylygyň we asudalygyň berkarar bolmagyny isleýändigini aýtdy.

Owganystanyň prezidenti, hökümetiň talyban bilen gepleşikleri geçirmekden maksadynyň parahatçylykda ýaşap we ýurduň gazananlaryny gorap saklamagy we ösdürmegi başarýan, agzybir we demokratik owganystany döretmekdir diýip sözlerine goşdy.

Aşraf Ganiniň bu sözleri Owganystanyň hökümetiniň Katardaky Talybanlar bilen parahatçylyk gepleşikleri üç hepdeden soň çykgynsyz ýagdaýdadyr we iki tarapyň arasynda düşünişmezlik bar.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز