• news ID :

    70297

  • /
  • Date :

    2020-02-26

  • Font

ترکمنستان و افغانستان 300x206 - Aşgabat döwleti Türkmenistan bilen Owganystanyň bilelikdäki serhedini bagladyOwganystanyň harat welaýatynda Korona keseliň ýaýramagynyň yzy bilen Türkmenistan, Owganystan bilen bolýan serhedini baglady.

Turkmensnews- habarçymyzyň beren habaryna görä Turgandi sebitinde Owganystan bilen Türkmenistanyň bilelikdäki serhedi Türkmenistanyň serhet gullukçylary tarapyndan baglandy diýip harat welaýatyndaky ýerli çeşmeler şu gün yglan edendirler.

Türkmenistanyň, Owganystanyň Fariab, Badgeýs we harat welaýatlary bilen azyndan 200 kilometr bilelikdäki serhedi bardyr.

aýdylşyndan Özbegistan hem Owganystan bilen bolýan serhedini basglamakçydyr.

duşenbe güni Owganystanyň saglygy goraýyş ministri Firoozoddin Firooz Haratly bir ýaşaýjynyň Korona keseline duçar bolanlygyny tassyklandyr we indi bu şäherde birnäçe şüpheli adam ýatyrlandyr.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز