• news ID :

    68744

  • /
  • Date :

    2020-01-29

  • Font

Aşgabat döwleti - Aşgabat döwleti C5+1 maslahatyna gatnaşýarTurkmensNews-  Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Aşgabat döwleti, Merkezi Aziýa bilen Amerikanyň geçirjek daşary işler ministrler derejesindäki maslahata goşuljakdyr diiýp yglan etdi

serhedaşa habarçymyzyň Türkmenistanyň Hronika saýtyna salgylanyp beren habaryna görä bu maslahat geljek günlerde Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçiriljekdir.

Amerikanyň daşary işler ministri Maýk Pompeo ýanwaryň ۲۹-yndan Fewralyň ۴-ine çenli Ukraina, Belarus, Gazagystan we Özbegistan ýurtlaryna sapar edip şol saparynyň çygrynda hem Daşkent-de geçiriljek syýasy maslahata gatnaşjakdyr.

aýdylşyndan Daşkent maslahatynda ykdysady we energiýa ugurlardaky hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi, terrorizme garşy göreşilmegi , neşe maddalaryň gaçak edilmegine garşy göreşilmegi, adam gaçakçylygyna garşy göreşilmegi we Owganystanyň kynçylyklarynyň çözülmegi barada gürrüň ediljekdir.

 

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز