• news ID :

    31362

  • /
  • Date :

    2018-08-07

  • Font

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir 300x203 - Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdirTurkmens News- Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklaryna yşarat edip Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir diýip nygtady.

şu gün Bahram Gasemi habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerinde Amerikanyň gadaganlyklary Eýranyň yradasynda we ykdysady düzümine onçakly täsir galdyryp başarmaz diýmek bilen Eýran sebitiň möhüm ýurdydyr we durmuşky ýagdaýda dünýä derejesinde gowy hemaýatdan paýlydyr diýip beýan etdi.

dünýä ýurtlary Amerikanyň haýbat atmalaryna garamazdan Eýran bilen hyzmatdaşlyk etmäge ykjamdyrlar diýip Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi sözüne goşdy.

Share :
Share :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز