• news ID :

    72215

  • /
  • Date :

    2020-03-29

  • Font

Amerika raýatlary 300x169 - Amerika raýatlaryndan Türkmenistany terk etmegi islediTurkmensNews-   ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy şenbe günden raýatlaryny Türkmenistandan çykaryp başlady

Fars habarlar gullugynyň maglumatyna görä Şenbe güni Türkmenistan portaly ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ol ýerde ýaşaýan raýatlaryna gysga wagtda ABŞ-a gaýdyp gelmegini maslahat berendigini habar berdi.

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy 28-nji martda Türkmenistandan ABŞ-a çarter uçuşy sebäpli öz ýurdunyň ähli raýatlaryny Türkmenistana gaýdyp, ilçihana jaň etmäge çagyrýar.

Şeýle hem Russiýa şu günden başlap çarter uçuşy bilen raýatlaryny Türkmenistandan çykaryp başlady.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Russiýa türkmenistandaky raýatlaryny yzyna gaýdyp gelmäge çagyrmagyşeýle bir ýagdaýdadyr weline şu wagta çenli bu ýurtda , koronawirus keseli resmi taýdan hasaba alynan däldir.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز