• news ID :

    35827

  • /
  • Date :

    2018-09-22

  • Font

اهواز 300x169 - Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjümTurkmensNews- Eýranyň Huzestan welaýatynyň häkimi şu hün mukaddes gorag heepdesine bagyşlanyň ýaragly gýçleriniň ýöriş çaresiniň gidişinde amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm barada maglumat berdi.

şu gün mukaddes gorag heepdesine bagyşlanyň ýaragly gýçleriniň ýöriş çaresiniň gidişinde Eýranyň ýaragly güýçleriniň egin – eşigini geýnen terrorçylar ýurdyň jogapkärlerine we ilatyna garşy ok atmaga başladylar we onuň netijesinde 3 adam şehit we 20-den gowrak adam şol sanda birnäçe zenandyr çaga hem ýaraly boldy diiýp Eýranyň Huzestan welaýatynyň häkimi Golamreza Şariati yglan etdi.

Eýranyň howpsuzlyk güýçleri ýagdaýy kontrol astyna alandyrlar diýip Eýranyň Huzestan welaýatynyň häkimi sözüne goşdy.

bu hüjümi amala aşyran 4 terrorçynyň ikisi heläk boldy we ikisi hem gola salyndy diýip Eýranyň Huzestan welaýatynyň häkimi aýtdy.

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز