• news ID :

    76638

  • /
  • Date :

    2020-06-05

  • Font

ABŞ 300x225 - ABŞ-nyň nägile ilata garşy eden jenaýatlary ýazgarylýarTurkmensNews-  Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti: “Eýran ABŞ-nyň hökümetiniň bu ýurtda jyns taýdan kemsitmelere garşy protestleri basyp ýatyrmakdaky jenaýatlaryny ýazgarýar” -diýdi

 

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani penşenbe güni wideo görnüşinde geçirilen energiýa pudagyndaky taslamalardan peýdalanmak dabarasynda Bu açyşlaryň ABŞ bilen Ysraýylyň duşmançylykly hereketlerine aýgytly jogapdygyny mälim edip, “ýylyň ahyryna çenli Eýranda 18 sany täze elektrik stansiýasy açylar” -diýdi.

Ruhani,Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda geçirilen köpçülikleýin nägileliklere ünsi çekip, bu ýurduň taryhynyň iň erbet döwürleribaşdan gçirýänligini aýtdy. ol şeýle-de ABŞ hökümetiniň jynsparazlygy bu ýurtdaky garaýagyzlara uly adalatsyzlykdyr.diýip sözüne goşdy.

Häzirki wagtda birnäçe milli energiýa taslamasy, şol sanda Günbatar Azerbaýjandaky Oşnawiýeh bendi (Eýranyň demirgazyk-günbatary) we Buşerde (Eýranyň günortasy) başga-da ýedi taslama Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti tarapyndan ulanşa berildi.

 

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز