• news ID :

    69566

  • /
  • Date :

    2020-02-11

  • Font

4 73 300x206 - 22-nji bahman gününiň ýol ýörişlikleriniň soňunda çykarylan kararhatTurkmensNews-  Eýran ilaty şu gün yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň ýyllygyna bagyşlanyp geçirlen ýol ýörişlikleriň soňunda bir kararhat arkaly bütindünýä imperializmiň we onuň başynda Amerikanyň pitneleriniň garşysynda hüşgär bolmaklygy nygtadylar.

şu gün sişenbe 1398-njy ýylyň bahman aýynyň ۲۲-si ýene bir ybaratda 2020-njy ýylyň ۱۱-nji fewraly  Eýanyň Yslam Ynkylabynyň ۴۱-njy ýyllygydyr.

bu gün ilatyň dürli gatlaklary köçelere çykyp serdar şehit Gasem Suleýmaniň suratlaryny göterip Eýranyň yslam ynkylabyndan arka çykýanlygyny yglan etdiler.

 

Share :
Share :
Tags :

In Telegram

Join To Our Channel

In Instagram

Follow Our Page

Commets

Your Comment

*

*
*

بالا
ترکمن نیوز