Date : Thursday, 24 January , 2019

Turkmensnews – Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň tertip düzgün goraýjy güýjiniň serkerdesi bu welaýatyň sarawan etrabynda bir terrorçy toparyň dargadylanlygyny yglan etdi.

Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň tertip düzgün goraýjy güýjiniň serkerdesi serdar sertip pasdar Muhammet Ganbari Eýranyň polisiýa güýçleriniň Sarawanyň umumy sebitiniň ýanynda Eýranyň ynkylabyna garşy terrorçy toparjygyň agzalary bilen çaknyşyp terrorçylaryň birini heläk edendirler diýip habar berdi.

bu oprerasiýada bir entek ýeňil we ýarym agyr ýarag , bomba polisiýa güýçleriniň erkine düşendir diýip Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň tertip düzgün goraýjy güýjiniň serkerdesi serdar Ganbari aýtdy.

Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň merkeziniň ۳۳۵ kilometr günorta gündogar sebitinde ýerleşen Sarawan etraby pakistan bilen serhetdeşdir.

Baş Habarlar

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP