ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

قزاقستان

  • سال 2020 150x150 - قزاقستان در سال 2020

    قزاقستان در سال ۲۰۲۰

    ترکمن نیوز:  سال 2020 میلادی در قزاقستان مملو از رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بود که سفر وزیر خارجه آمریکا، درگیری خونین در «قردای»، اعتراضات ضد دولتی و انتخابات آتی پارلمانی و شوراهای محلی از آن جمله است.

    تاریخ خبر : ۲۰ دی ۱۳۹۹