1 - گزیده قواعد کاربردی مربوط به اقامت در قزاقستانترکمن نیوز:  در گزارش حاضر وزارت امور خارجه، با گزینش و درج کاربردی ترین مفاد مندرج در قوانین قزاقستان، اطلاعات لازم به منظور اقامت دائم در این کشور گردآوری شده است.

اخذ اجازه اقامت

سندی که برحق اقامت دائم شهروند خارجی در جمهوری قزاقستان صحه می‌گذارد، سند اجازه اقامت است. برای به دست آوردن سند اجازه اقامت، باید اجازه اقامت دائم اخذ شود. این مجوز توسط نهادهای منطقه ای پلیس مهاجرت صادر می‌شود. شرط اصلی ورود به جمهوری قزاقستان و تمایل به اخذ اجازه اقامت، اثبات قدرت پرداخت متقاضی است.

مدارک لازم برای اخذ مجوز اقامت

اتباع خارجی که با روادید موقت در جمهوری قزاقستان اقامت دارند اما متقاضی ویزای اقامت دائم هستند، یا از کشورهایی هستند که با جمهوری قزاقستان موافقتنامه ورود و اقامت بدون ویزا منعقد کرده اند و همچنین قزاق تبارها، صرف نظر از نوع ویزای صادر شده برای آنها، برای صدور مجوز اقامت دائم در جمهوری قزاقستان باید به نهادهای امور داخله کشور اسناد ذیل را ارائه نمایند:

فرم درخواست مجوز اقامت دائم در جمهوری قزاقستان؛
کپی و اصل گذرنامه، سند شخص بدون تابعیت دریافت کننده خدمات، دارای اعتبار بیش از ۱۸۰ روز تقویمی در هنگام ارایه درخواست؛
کپی و اصل (جهت تایید) گواهینامه تولد یا سند دیگری که هویت کودک {یا نوجوان} زیر شانزده سال را اثبات کند، (در صورت مراجعه مشترک با والدین)؛
رضایت کتبی دولتی که وی تبعه آن است، این سند کتبی می‌تواند برگه عزیمت باشد یا هرسند دیگری که تایید اجازه خروج از کشور برای اقامت دائم را داشته باشد (به استثنای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که به عنوان پناهنده شناخته می‌شوند یا در جمهوری قزاقستان پناهنده هستند و قزاق تبارهایی که از جمهوری خلق چین می آیند، مگر اینکه بر اساس معاهدات بین المللی غیر از این مقرر شده باشد)؛
بیوگرافی به زبان دولتی یا روسی با امضای متقاضی؛
سند تایید کننده توان مالی متقاضی مطابق با مقررات تایید توان پرداخت مخارج در مدت اقامت در جمهوری قزاقستان توسط اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت متقاضی اجازه اقامت دائم در جمهوری قزاقستان بر اساس مصوبه دولت جمهوری قزاقستان مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳ به شماره ۱۱۸۵، به استثنای قزاق تبارها، هموطنان سابق متولد یا دارای تابعیت قبلی جمهوری سوسیالیستی شوروی قزاقستان یا جمهوری قزاقستان و همچنین افراد دارای شرایط حق تحصیل تابعیت به روش ساده بر اساس معاهدات بین المللی جمهوری قزاقستان و اعضای خانواده آنها؛
سند سوء پیشینه (عدم سوء پیشینه) در کشور تابعیت و/یا اقامت دائم که توسط مرجع ذیصلاح کشور مربوطه صادر شده باشد (به استثنای قزاق تبارهای تابع جمهوری خلق چین، مگر اینکه در معاهدات بین المللی غیر از این مقرر شده باشد)؛
رضایت نوجوان از ۱۴ تا ۱۸ سال برای اقامت دائم در جمهوری قزاقستان با تایید دفتر اسناد؛
قرارداد یا رضایت نامه شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تامین مسکن برای متقاضی برای اقامت و ثبت نام برای ثبت دائم با تایید دفتر اسناد؛
گواهی معاینه پزشکی اتباع خارجی در مورد عدم وجود بیماری‌هایی که در صورت مبتلاء بودن به این بیماری‌ها ورود اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت به جمهوری قزاقستان را ممنوع می‌کند؛
یک قطعه عکس در ابعاد ۵*۴٫۵ سانتی متر؛
گواهی لغو یا خاتمه تابعیت یک کشور دیگر که توسط مرجع ذیصلاح کشور مربوطه صادر شده باشد (در هنگام مراجعه شخص بدون تابعیت که گواهی شخص بدون تابعیت را ندارد)؛

صدور مجوز جهت مهاجران برای اقامت دائم در جمهوری قزاقستان بدون تایید نهادهای امنیت ملی ممنوع است.

روال اخذ اجازه اقامت

مطابق با مقررات ثبت، صدور، تعویض، توقیف و لغو اجازه اقامت تبعه خارجی در جمهوری قزاقستان، اجازه اقامت برای مدت ۱۰ سال و به مدت اعتبار گذرنامه کشور تابعیت شهروند خارجی صادر می‌شود. درخواست های تمدید اعتبار موجود یا صدور سند جدید برای اقامت در جمهوری قزاقستان باید توسط اتباع خارجی به نهادهای امور داخله در محل اقامت حداکثر یک ماه قبل از انقضاء اعتبار آن و در صورت گم کردن – حداکثر طی سه روز ارایه گردد.

یک شهروند خارجی در دوره اقدام و صدور اجازه اقامت جدید، وضعیت اقامت دائم در قزاقستان را از دست نمی دهد.

اجازه اقامت در جمهوری قزاقستان به آن دسته از اتباع خارجی تعلق می‌گیرد که بر اساس نوع ویزای “اقامت دائم” وارد جمهوری قزاقستان شدند.

جهت درخواست اجازه اقامت یک شهروند خارجی در جمهوری قزاقستان، افراد خارجی باید شخصا مدارک ذیل را به نهاد ذیصلاح دولتی ارائه نمایند و مجوز اقامت دائم در جمهوری قزاقستان را به دست آورند:

رسید پرداخت عوارض دولتی؛
یک عکس با اندازه ۵*۴٫۵ سانتی متر؛
گذرنامه معتبر؛

هنگام پر کردن فرم اجازه اقامت شهروند خارجی در جمهوری قزاقستان، نام خانوادگی، نام، نام پدر (در صورت وجود) و سایر اطلاعات مطابق با گذرنامه تکمیل می‌شود.

اجازه اقامت یک شهروند خارجی در جمهوری قزاقستان بالای شانزده سال و به شرط اقامت دائم در قلمرو جمهوری قزاقستان صادر می‌شود، کودکان زیر شانزده سال نیازی به اجازه اقامت ندارند.

تاریخ تحویل مدارک فوق تا صدور اجازه اقامت و مدرک شخص بدون تابعیت – ۱۷ روز تقویمی است؛

میزان هزینه عوارض دولتی برای صدور شناسنامه شخص بدون تابعیت ۴۰۰ درصد عوارض تعیین شده از سوی دولت قزاقستان است که در روز پرداخت هزینه عوارض دولتی تعیین می‌شود. میزان هزینه عوارض برای صدور اجازه اقامت شهروند خارجی در جمهوری قزاقستان ۲۰ درصد از شاخص دولتی مورد نظراست که در روز پرداخت هزینه عوارض دولتی تعیین می‌شود. عوارض دولتی از طریق مؤسسات بانکی جمهوری قزاقستان پرداخت می‌شود که درقبال آن یک رسید با تایید میزان و تاریخ پرداخت را صادر می‌کنند.

شرایطی که ممکن است اخذ مجوز و اجازه اقامت را تسهیل کند:

تولد یک خارجی در قزاقستان؛
تابعیت قبلی قزاقستان؛
داشتن بستگان نزدیک و اقوام دور در قزاقستان؛
تولد فرزند در قزاقستان؛

مزایای خاصی برای به دست آوردن اجازه اقامت وجود ندارد. به خودی خود، شرایط فوق اخذ مجوز را تسهیل نمی‌کند، بلکه یک سند تشخیص هویت، اقامت دائم یک شهروند خارجی در جمهوری قزاقستان است، اما بهرصورت موارد یادشده باید در درخواست ذکر شوند و مدارک تایید کننده این امر ضمیمه گردد.

موارد امتناع از صدور اجازه اقامت:

مهاجران غیرقانونی و همچنین مهاجران تحت پیگرد قانونی در کشورهایی خود؛
افراد آزاد شده از زندان که محل اقامت دائم آنها قبل از ارتکاب جرم در خارج از جمهوری قزاقستان بوده است؛
افرادی که علیه بشریت مرتکب جنایاتی شده اند؛
اشخاصی که در طول اقامت خود در جمهوری قزاقستان شواهدی از توان تامین مخارج را ارائه نکرده اند، به استثنای قزاق تبار ها، هموطنان سابق متولد شده یا قبلا تابعیت جمهوری سوسیالیستی شوروی قزاقستان یا جمهوری قزاقستان را داشتند و همچنین اشخاصی که حق دارند تابعیت جمهوری قزاقستان را به روش ساده بر اساس معاهدات بین المللی جمهوری قزاقستان تحصیل کنند و اعضای خانواده آنها؛
افرادی که مکررا قانون وضعیت حقوقی شهروندان خارجی در جمهوری قزاقستان را نقض کرده اند؛
برانگیختن تفرقه بین نژادی، بین مذهبی و دینی؛
انجام اقدامات با هدف تغییر نظام قانونی حاکم بر کشور؛
مخالفت با حاکمیت و استقلال جمهوری قزاقستان، خواستار نقض وحدت و یکپارچگی قلمرو آن؛
داشتن محکومیت به پایان نرسیده برای یک جرم سنگین یا بسیار سنگین؛
داشتن سوابق فعالیت در افراط گرایی یا فعالیت های تروریستی؛
ارایه اسناد جعلی یا اطلاعات نادرست در مورد خود هنگام درخواست مجوز برای اقامت دائم در جمهوری قزاقستان یا بدون دلیل موجه عدم ارایه اسناد لازم در مدت زمانی مقرر در قانون جمهوری قزاقستان؛
هنگام صدور مجوز اقامت دائم در جمهوری قزاقستان اخراج شدن از جمهوری قزاقستان طی پنج سال؛
در صورت لزوم حمایت از حقوق و منافع مشروع شهروندان جمهوری قزاقستان و سایر افراد؛
دریافت کنندگان مجوز اقامت دائم که در خاک جمهوری قزاقستان که کمتر از صد و هشتاد و سه روز تقویمی در هر دوره دوازده ماهه متوالی از تاریخ صدور مجوز اقامت دائم سکونت داشته باشند؛
دروضعیت اقامت برمبنای ازدواج با شهروند جمهوری قزاقستان که به عنوان مبنای اخذ اجازه اقامت بوده، در صورتی که این ازدواج با حکم دادگاه ابطال شده و لازم الاجرا باشد؛
جلب شدن و مجازات به دلیل تخلف در زمینه مهاجرت، مالیات و قوانین کار جمهوری قزاقستان؛
به خطر انداختن منافع امنیت ملی؛
به علت از دست دادن تابعیت جمهوری قزاقستان بر اساس بند ۸ ماده ۲۱ قانون جمهوری قزاقستان” در مورد تابعیت جمهوری قزاقستان
مبتلا بودن به بیماری‌هایی که برمبنای قانون ورود افراد به جمهوری قزاقستان ممنوع است؛
در صورتی که قبلا از شهروندی جمهوری قزاقستان به دلایل مقرر در ماده ۲۰-۱ قانون جمهوری قزاقستان مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۱ “در مورد تابعیت جمهوری قزاقستان” محروم شده باشند؛

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۲:۱۴

۱۵ بهمن ۱۳۹۹

کد خبر :

89633

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک