اسلام - پیامبر اسلام خط قرمز ماستترکمن نیوز:  توهین و اهانت ریس جمهور فرانسه مکرون و برخی از نشریات این کشور نسبت به پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد(ص) مسلمانان جهان را متاثر وجریحه دار کرد .

دامن زدن به اسلام هراسی ریس جمهور فرانسه مکرون خودپرست نه تنها خدشه ای بر سرور عالم خلقت و چهره نورانی پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) وارد نخواهد ساخت و از سیرت و جایگاه وعظمت وبزرگی نبی اکرم (ص) سرسوزن هم نمی کاهد بلکه بار دیگر کارنامه سیاه و مردود اسلام ستیزان خواهد افزود.

در دنیا دو نوع کرم وجود دارد یکی کرم سطل اشغال و فاضلاب است ودیگری از پلیدها به دنیا میاید آن کرمی از سطل اشغال وفاضلاب است انسان را بیمار میکند ولی ان کرمی که از پلیدی متولد میشود کل دنیا وجامعه واجتماع را بیمار وفلج میکند .

مکرون را میتوان همین دو کرم نام نهاد و جز این دو کرم چیز دیگر نیستند مانند کرم پلیدی کل فرانسه و دنیا را بیمار کردند.

از رسانه مجازی منتشر شده که این مرد از همان اوایل نوجوانی فساد اخلاقی داشتند یک نمونه ان در سن ۱۵ سالگی تجاوز به معلم ۴۰ ساله خودش است .

نگرانی مکرون معلون بخاطر اینکه در جهان بیشترین نام فقط نام مبارک محمد تک ستاره میدرخشد وبه همین اخبار آتش به جان مکرون ویاران او انداخته است ارامش روحی ندارد و نمی توان ان را تحمل کنند.

وقتی که درباره جلوه های از مکاری اخلاق در سیره ی نبوی را میخواهی بیان کنی و بنویسی انسان می ماند که سخن را از کجا آغاز کند چه بسا قلم نمی تواند شکوه وعظمت و سیرت و کارنامه خدمات کمالات پیامبر اکرم (ص) ترسیم کند و چه بسا زبان ها نیز از بیان ان عاجز ولال است.

بعثت رسول اکرم ص نعمت بزرگی است هرکس به کمال برسد به خیر برکت نبوت وبعثت اوست البته پرداختن به مکارم اخلاق وسیره ی پیامبر اسلام ص تنها برای ادای دین نیست بلکه پیامبر اکرم ص اسوه و الگوی مومنین اند بعثت او نیز اتمام مکارم اخلاق است.

پیامبر اکرم (ص) درمیان مردم این گونه معروف و محبوب بود که از جوانی به صله رحم عنایت خاص داشت دستگیر وحامی ضیعیفان بود و همه را گرامی می داشت و خوش اخلاق و مردمدار و امانتدار بودند مهربان و متواضع و با روزی اندک قناعت میکردند صادق ترین و امانتدارترین و خوش اخلاق ترین بودند که امین لقب گرفت و در عام المنفعه ومساعدت شرکت میکردند .

حتی قرار دادن حجرالاسود به رای و نظر او رضایت دادند مردم یکصدا گفتند: هذا امین رضینا هذا محمد حتی دشمنان ان حضرت محمد (ص) هم نتوانستند نقطه صعفی پیدا کنند تا علیه دعوت توحیدی ایشان استدلال کنند نمونه های از اخلاق کریمانه ی پیامبراکرم ص نیازبه تحقیق مفصل می طلبد .

ایشان برای حفظ اسلام وگسترش ان هجرت کردند ودردفاع از اسلام به جهاد پرداختند کوشش ومجاهدت کردند براثر فداکاریها و زحمات ارزنده و خدمت او گمراهی و تاریکی و جهل ونادانی وظلمت از اسمان دنیا زدوده شد نسیم صلح و برابر برادری وامنیت وزیدن گرفت و امواج سهمگین کفر وشرک فرو ریخت برای بیان عظمت وشکوه و والا ی نبی مکرم ص نیازی به تآیید صاحب نظران و دانشمندان غربی وشرقی نیست زیرا خداوند منان او را با بهترین صفات ستوده واحمد و محمود نام نهاده است چنانچه عبدالرحمان جامی چنین میگوید: اوفصیح عالم ومن لال او/ کی توانم کرد وصف حال او/ انبیا در وصف حیران شدند / سرشناسان نیز سرگردان شدند.

چنانچه میبینیم تاریخ مسلمانان و اسلام را تایید میکند و صفحات تاریخ به نفع اسلام و مسلمانان ورق میخورد “۱/صاحب نظران همچون فرانسوا ماری اروئه ولتر اندیشمند و نویسنده بزرگ فرانسه در کتاب کلیات ولتر مینویسد : محمد (ص) بی گمان مردی بسیار بزرگ بود و مردان بزرگی نیز در دامن فضل و کمال خود پرورش داد قانون گذاری خردمند جهان گشایی تواناو فرمانروایی دادگستر وپیامبری پرهیزگار بود وبزرگترین انقلاب روی زمین را پدید اورد.

مورخ صاحب انگلیسی سیرویلیام موئیر در کتاب زندگانی محمد مینویسد: دین محمد(ص) آسان بود وسخنانش واضح واعمالی که انجام داده عقل را مبهوت میکند در تاریخ جهان مصلحی نبوده که مانند محمد در مدتی کوتاه دلها را بیدار واخلاق عمومی را تجدید (تهذیب) نموده وبنای فضیلت را استوار کرده باشد.

دنکان بلاک مکدونالد می گوید: شخصیت حضرت محمد(ص) پس از گذشت چهارده قرن هنوز منبع سرشاری برای تقویت مسلمانان به شمار می رود. “۱/ این یک نمونه از آرا ودیدگاه های برخی اندیشمندان غربی درباره شخصیت پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) است ریس جمهور فرانسه مکرون معلون و نوکران ویاران او دشمنان اسلام بدانند پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) خط قرمز ماست. جانم فدایت یا رسول الله.‌
۱- فصلنامه ندای اسلام

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۸:۱۵

۰۸ آبان ۱۳۹۹

کد خبر :

84972

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک