با هومن کاظم نیا خیر مدرسه ساز 300x168 - هدف ساخت بناهای آموزشی توسعه آموزش و فرهنگ سازی آموزش در مناطق محروم استترکمن نیوز: نماینده موسسه کودکان ایران زمین گفت: هدف اصلی از ساخت بناهای آموزشی توسعه آموزش و فرهنگ سازی آموزش در مناطق محروم است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌؛  هومن کاظم نیا در گفت و گو با خبرنگار ترکمن نیوز اظهار داشت: برای توسعه فضاهای آموزشی باید ساخت بناهای آموزشی را افزایش دهیم و در جهت فرهنگ سازی آموزشی نیز باید پس از ساختمان مراکز آموزشی آنها را با وسایل و تجهیزات مناسب آموزشی و به کارگیری نیروهای انسانی خوب به نحو احسن در جهت آموزش کودکان بهره برداری نمائیم.

گزارش از: یاشار نیازی

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۲۰:۱۷

۲۶ تیر ۱۳۹۹

کد خبر :

79131

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک