ترکمن نیوز:  دنیای جدید و گذرای سنت به مدرن در قالب یک دهکده جهانی نوعی تغییر و شیفت در پارادایم های گوناگون اجتماعی را با خود به همراه آورده است.
گدایان سنتی و کنار خیابانی که به خاطر تنگی ارتزاق و معیشت دست‌هایشان به امید سکه ابزاری برای ابتیاع قوت لایموت تا سینه انسانی عابران دراز می‌شده است.اکنون میبینیم این گدایی ماهیت خویش را به دنیای جدید مجازی تغییر شکل میدهد ..
در کنار آن گدایی که انگیزه و خمیر مایه اش اقتصاد معیشت اندیش گدایان است در وضعیت جدید نوعی گدایی سر بر آورده است که ناشی از تغییر و اهمیت یافتگی افکار عمومی به دید و تامل این قلم جلب توجه نموده است.
این نوع گدایی را نگارنده ،گدایی محبوبیت و مشروعیت نام میگذارد.این گدایی برعکس گدایی بالا که اقتصادی میباشد، نوعی گدایی پسا اقتصادی و ناشی از کمبودهای روانی و هیجانی و اتفاقا ناشی از نوعی ترس از قضاوت افکار عمومی می باشد. در این نوع گدایی ، فرد یا گروه گدایان برعکس نمونه مشابه بالا ااحتمالا افرادی دارای قدرت سیاسی ،اقتصادی هستند یا بوده اند که احساس می کنند دیگر در وضعیت کنونی جایی ندارند و مشروعیت و محبوبیتشان را از دست دست داده اند از این منظر برای رسیدن به خواسته‌های روانی، هیجانی و لذت دوپامینی شأن حاضرند با خرج پول و سرمایه در سطح اجتماع و مقابل نگاه افکار عمومی کاسه گدایی به دست گیرند.و چه بسا شاید حاضر می‌شوند به هرابزار و راهی متوسل می‌شوند تا اندرونشان کمی به اقناع برسد.
در جهارراهها معمولا گدایان نوع اول را میبینیم دعوایشان بر سر جمع آوری پول خرد وبه تنگی جایشان توسط هم گدایان شأن حسادت می ورزند ولی گدایان نوع دوم دعوایشان با افرادی است که برعکس آنها در جامعه محبوبیت و مشروعیت دارند و حسادت آن گدایان بر عکس مشابه جهار راهی شان، آن قدر میتواند شدید باشد که نمی‌توانند موقعیت و حضور آدمهای دارای پایگاه مردمی را تحمل نمایند جه بسا ممکن است در مرحله‌ای دست به حذف فیزیکی افراد مردمی بزنند. جون عدم محبوبیت و مشروعیتشا ن را در افکار عمومی از چشم حضور افراد محبوب می بینند همچنین وقتی میبینند کسی به کاسه آنها چیزی نمی اندازد می‌ترسند یک روزی آن افراد جایشان را تنگ نکنند.
به امید روزی که هر دو نوع تکدی‌گری با افزونگی و رسیدن افکار عمومی به آن آگاهی و اندیشه توسعه طلبی و توسعه یافتگی ، از این جامعه کوتاه مدت اندیشانه رخت بر بندد و آحاد شهروندان به طور طبیعی هرم رشد انسانی مازلو را طی نموده و به ارزش عمر گرچه کوتاه ولی کیفی زیستانه پی ببرند چون به قول شاعر غوریان نپس، این عمر یک‌بار به آدم داده میشود و میگوید قدر عمرتان را بدانید که تفاوت انسانها با حیوانات در این جیز مهم است.

✍️ رشید نافعی

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Medeniyet
تاریخ و زمان خبر

۱۹:۲۱

۰۴ مرداد ۱۳۹۹

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک