300x180 - معنا درمانی در داروخانه یک بیت شعر در شرایط کنونیترکمن نیوز:  سوزله مختوم قلی هرنه بیله نینگ
اوزینگه کم لیگ بیل آییتمان اوله نینگ
تاراشلاب شاغلاتغین کونگله گله نینگ
سندان سونگقیلارا یادیگار بولار( فراغی)

ای فرزند آزادی ‘ در دنیای آزاد و البته در کمال هوشیاری و آگاهانه و قبل از اینکه دیر شود و رخت از این دنیای فانی بر ببندی سعی کن هر آن چه که در توانت است به سخنان و دل گویه هایت نظم و تراش بده .و با آن سنجیدگی آثار باز مانای برای نسل بعد از خودت را آن گونه که دلت تراوش میکند منعکس کن و به یاد گار گذار.
چرا که این آثار و نوشته ها و گفته هایت به عنوان سند و نقشه زندگی برای آیندگان به یاد گار خواهد ماند.
زیرا تو ای فرزند مدعی راه خیر و صلاح و رستگاری جامعه بشری بدان ! در صورت عدم انعکاس تراوشات فکر و اندیشه ات ; و عدم تحقق مانایی این میراث سخن و گفته ها ‘ نقطه ضعفی در پرونده زندگیت ثبت و قلمداد خواهد شد.
پس بنابراین مبادا به احتمال اینکه سخنانت را در ک نخواهند کرد سکوت اختیار کنی
و مبادا نگران باشی که آیا کسانی پیدا خواهد شد که سخنانت را گوش فرا دهند و آیا پذیرای آثار و گفته هایت خواهند شد یا نه ؟!
چرا که دنیا وسع است و نسل آدمیزاد فراوان .کسانی هم پیدا خواهد شد که درکت کنند( بیلن ده بار دور).

270d - معنا درمانی در داروخانه یک بیت شعر در شرایط کنونیرشید نافعی
عضو هیات تحریریه ترکمن نیوز

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۲۰:۲۲

۱۸ آذر ۱۳۹۹

کد خبر :

86767

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک