حادثه؛

حوادث-ترکمن‌نیوز- ﻣﺴئوﻝ ﺭﻭاﺑﻄ ﻋﻤﻮمی اﻭﺭﮊاﻧﺲ اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ اﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﺸﻜﻮک ﺟﻮانی ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎی ﻗلی ﺗﭙﻪ ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.

115 24Az 300x204 - مرگ مشکوک جوان گالیکشی

به گزارش پایگاه خبر تحلیلی ترکمن‌های ایران،  به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭانی مسئوﻝ اﻭﺭﮊاﻧﺲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ما ﮔﻔﺖ: ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ، ﺟﻮاﻥ ۲۳ ﺳﺎﻟﻪ اﺯ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪه و ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻴﺪاﺭ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﻗﺒﻞ اﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺗﻴﻢ اﻭﺭﮊاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ، اﺯ ﻣﺮﮒ ﻭی ﻣﺪتی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻣﺎﺯﻧﺪﺭانی ﮔﻔﺖ: ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭسی اﺳﺖ.

گفته می‌شود ﻗﺒﻼ این فرد یک خودکشی ناموفق داشته اﺳﺖ که با اطلاع به موقع و حضور اورژانس ﺑﻪ ﺯﻧﺪگی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ بود.

گردآوری: گروه خبری ترکمن‌نیوز

https://t.me/ITNAnews

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۱:۲۹

۲۴ آذر ۱۳۹۶

کد خبر :

8029

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک