مراوه تپه 300x188 - مراوه‌تپه لرزیدترکمن نیوز: زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۲ ریشتری مراوه تپه استان گلستان را لرزاند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌؛  این زمین لرزه ساعت ۹ و ۱۶ دقیقه و ۵۲ ثانیه در عمق۱۰ کیلومتری زمین روی داد.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۸.۰۹۴ و طول جغرافیایی ۵۵.۹۷۹ و در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

این زلزله که دقایقی قبل رخ داد، در اقصی نقاط استان گلستان نیز احساس شد.

پس لرزه ای به بزرگی ۲.۹ ریشتری مراوه تپه استان گلستان را لرزاند.

این پس لرزه ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه و ۴ ثانیه در عمق۸ کیلومتری زمین روی داد.

این پس لرزه در عرض جغرافیایی ۳۸.۰۱۳ و طول جغرافیایی ۵۶.۰۹۷ و در عمق ۸ متری از سطح زمین به وقوع پیوست.

پس لرزه ای به بزرگی ۲.۸ ریشتری مراوه تپه استان گلستان را لرزاند.

این پس لرزه ساعت ۹ و ۴۴ دقیقه در عمق۸ کیلومتری زمین روی داد.

این پس لرزه در عرض جغرافیایی ۳۸.۰۶۳ و طول جغرافیایی ۵۶.۰۱۱ و در عمق ۸ متری از سطح زمین به وقوع پیوست.

پس لرزه ای به بزرگی ۳.۳ریشتری مراوه تپه استان گلستان را لرزاند.

این پس لرزه ساعت ۱۰ و ۵ دقیقه و ۱۴ ثانیه در عمق۱۰ کیلومتری زمین روی داد.

این پس لرزه در عرض جغرافیایی ۳۸.۰۳۰ و طول جغرافیایی ۵۶.۰۲۵ و در عمق ۸ متری از سطح زمین به وقوع پیوست.

پس لرزه ای به بزرگی ۲.۵ ریشتری مراوه تپه استان گلستان را لرزاند.

این پس لرزه ساعت ۱۰ و ۱۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه در عمق۱۰کیلومتری زمین روی داد.

این پس لرزه در عرض جغرافیایی ۳۷.۹۹۸ و طول جغرافیایی ۵۶.۰۹۴ و در عمق ۱۰ متری از سطح زمین به وقوع پیوست.

پس لرزه ای به بزرگی ۲.۵ ریشتری مراوه تپه استان گلستان را لرزاند.

این پس لرزه ساعت ۱۰ و ۱۸ دقیقه و ۴۲ ثانیه در عمق۷ کیلومتری زمین روی داد.

این پس لرزه در عرض جغرافیایی ۳۷.۹۳۲ و طول جغرافیایی ۵۶.۱۴۵ و در عمق ۷ متری از سطح زمین به وقوع پیوست.

پس لرزه ای به بزرگی ۳.۰ ریشتری مراوه تپه استان گلستان را لرزاند.

این پس لرزه ساعت ۱۰ و ۴۷ دقیقه و ۱۴ ثانیه در عمق۶ کیلومتری زمین روی داد.

این پس لرزه در عرض جغرافیایی ۳۸.۰۷۲ و طول جغرافیایی ۵۶.۰۷۲ و در عمق ۶ متری از سطح زمین به وقوع پیوست.

 پس لرزه ای به بزرگی ۲٫۸ ریشتری مراوه تپه استان گلستان را لرزاند.

این پس لرزه ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه در عمق۶ کیلومتری زمین روی داد

این پس لرزه در عرض جغرافیایی ۳۸.۰۸۱ و طول جغرافیایی ۵۶.۰۴۷ و در عمق ۶ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

 پس لرزه ای به بزرگی ۲.۸ ریشتری مراوه تپه استان گلستان را لرزاند.

این پس لرزه ساعت ۱۲ و ۵۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه در عمق۱۰ کیلومتری زمین روی داد.

این پس لرزه در عرض جغرافیایی ۳۷.۹۲۵ و طول جغرافیایی ۵۶.۰۸۸ و در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

هنوز از خسارت‌های مالی و جانی زلزله و پس لرزه‌های آن در مراوه تپه گزارشی ارائه نشده است.

انتشار دهنده : Besya
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۹:۳۰

۰۵ مهر ۱۳۹۹

کد خبر :

83220

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک