حرکت دست‌جمعی فراکسیون امید؛

یادداشت-تورکمن‌نیوز- حتما داستان طوطی و بازرگان را به خاطر دارید که در آن طوطی با ترفندی خاص، پیام خود را به وسیله بازرگان به طوطیان هند رساند و جواب مطلوب نظر خود را گرفت.

Selfi 22 M - سلفی کذایی و پیامي كه به وسیله بازرگان به طوطیان هند رسانده شد
حرکت دست‌جمعی فراکسیون امید در سلفی کذایی با خانم موگرینی قبل از آنکه نمایشی جلف از خودحقیر پنداری مشارالیها باشد حاوی پیامی واضح به اتحادیه اروپا و ایضا به غرب مبنی بر دخیل بستن و امید ابواب‌جمعی این فراکسیون به اروپا در مقابل عهدشکنی‌های آمریکا در قضییه برجام تلقی می‌شود !

غافل از اینکه اتحادیه اروپا خود یک بال پرواز در اوج‌گیری آمریکااین ام‌الفساد قرن در زیر بال و پر گرفتن و استعمار جهان هست، این امید واهی خوش‌باوران، بازخوردها و پیامدهایی ناخوشایند برای مجلس و دولت خواهد داشت.

قطع یقین موگرینی در بازگشت از این گشت، چرخش نیرو محرکه تدبیر و امید به سمت و سوی اروپا رو به سیاستمداران دو رو و مذبذب اروپا انتقال خواهد داد.
یک نکته دیپلماتیکی در کل مراسم تحلیف ریاست جمهوری به عینه عیان بود آن که همپوشانی و تلازم این تحقیر ملی با اهداف وسیع تبلیغاتی تحلیف، بر اهل معنا مبرهن است.

پارادوکس روحانی در باز تعریف از برجام و درشت‌نمایی بی‌قواره از این مولود نامیمون تعامل با غرب! خود حدیث و ترجمانی از سیاست استحاله‌ای است که همه عوامل تدبیر و اصلاح و کارگزار را در یک صف واحد به کرنش و تکریم نسبت به اروپا به امید استعانت از آنها در مقابل آمریکا واداشت!

کیست که نداند هیچ تحریمی لغو نه که حتی تعلیق یا توقف مقطعی هم نشد پس چرا حسن روحانی متصل و هر از چندگاهی به بهانه‌های مرتبط و غیرمرتبط به این محتضر نفس مصنوعی می‌دهد؟!

در رابطه با برجام به توالی تحلیل‌هایی جامع داشتیم و ورود مجدد به این مقوله منظور نظر نیست بلکه کنکاشی بر رفتار نامعقول نمایندگانی هست که بن مایه و شالوده فکری و عملی آنها در خودباختگی در مقابل سیاست‌بازان نیرنگ پیشه غرب می‌باشد البته توجیه‌گران پرده‌پوش با مشاهده اعلام انزجار عمومی مترصد توجیه این رفتار نامتجانس ذیل احترام به میهمان هستند که واضح است مهمل و ماله بر این نوع اعمال تهوع‌آور است، بقول آن برادری که گفت: «تاریخ در ذمّ شما تمام قد بنشیند و آروغ بزند!»

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Medeniyet
تاریخ و زمان خبر

۰:۱۰

۲۲ مرداد ۱۳۹۶

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک