آیتکین عطاخانی 300x300 - زیباترین توصیف مادرترکمن نیوز: گفتند از عظمت مادر و از مقام عظمی بگوییم و از مقامه ی مادر و از عزم مادرانه بگوییم و من چنان از مقامات مادر گفتم و از اقوال بر قول مادر گفتم که احساس می کنم هیچ حسی از حس مادر نیست، بلکه حسی فرودست است و مادران از فرادست به فرودست می نگرند و دستی از فراسوی به سوی ما می رسد که دست من بگیر و به بالا برو، که روندگان از دامن مادر به بالا رفتند و جملگی بالانشین شدند و غیر آن اگر بگویم سخنی به گزاف گفتم و مرا خوش نمی آید گزافه گوی باشم.

این چنین که در وصف مادر از میم و از الف گفتیم و از جمع من با تو گفتیم که جملگی ما شدیم و جهان از جمع من و تو بود، و این وظیفه بر عهده ی مادر بود، که تو را از آستین راستی به بیرون بکشد که راستی آزمایی چو او به دامن دنیا نیست، و دامن دامن راستی از دامن مادر برخیزد، و ناراستی از دامن دنیایی دنی ست، که دون است و مادون او نیست. یکبار بگویم و انجمن یکبارگی را رها کنم که اگر خدا، یکی ست، والده ی تو یکی ست، و تو از دو مادر نزادی، و پس به حکم فرزندی به حکمیت مادرانه تن ده، و زندگی را آنچنان زندگی کن، که بوی مادر از آن برخیزد.
من نیز مادری دارم که دار و ندارم اوست، و دارایی غیر او ندارم و در ملکت دارا به دارایی خود می بالم.

آیتکین عطاخانی

خبرنگار ترکمن نیوز و نویسنده معاصر ترکمنصحرا

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۱:۱۴

۱۶ تیر ۱۳۹۹

کد خبر :

78490

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک