نامه امام اعظم ابوحنیفه 300x209 - زندگی نامه امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله(۱)ترکمن نیوز:  امام اعظم ابوحنیفة (رض) یکی از شخصیت های بزرگ و نامی جهان اسلام است که شهرت جهانی داشته و مقتدا و پیشوای تقریبا نیمی از مسلمانان کره خاکی بوده و در اکثر کشورهای اسلامی؛ مذهب حنفی مرجع قوانین معمول و مروج در عرصه های جزائی، حقوقی، معاملات، جنایات و.. می‌یاشد.
معرفی شخصیت وکارنامه های علمی وخدمات بیش ازحد امام وشاگردان وی چیزی نیست که دریک مقاله ویایک کتاب ویاکتاب هائی بگننجد؛لذاما دراین مقاله گوشه ای اززندگینامه این شخصیت قابل افتخارجهان اسلام را مختصرا موردکنکاش وتوجه قرارمیدهیم،ودراین بحث کوتاه این مطالب گنجانیده شده است:
۱- اسم ونسب امام؛که شامل:تولد،دوران صباوت اومیشود.
۲- تبرئه اجداداوازبندگی وغلامی.
۳- پیشه پدری وحالات زندگی
۴- روی آوردن امام به تحصیل علوم
۵- تبحروی درعلوم
۶- شاگردان واستادان
۷- موقف گیریهای اودربرابرعوامل استکباروظلم .
۸- جایگاه اجتماعی
۹- شهادت امام
واینک میپردازیم به بحث پیرامون مطالب وموضوعات که به آن اشاره بعمل آمد:
اول:اسم،نسب وزادگاه امام :
اسم ایشان به اتفاق علما(نعمان)٭بن ثابت بن زوطی مرزبان،وبنابرروایتی زوطی بن ماه {۱}،فقیه ومحدث مشهورصاحب مذهب مشهورازمذاهب چهارگانه اهل سنت وجماعت ، مشهوربه امام اعظم است . کنیه او(ابوحنیفة) ، کنیه حقیقی نمی باشد، زیراکه هیچ یک ازاولادهای امام بنام(حنیفة)ثابت نیست،لذا این کنیه به اعتبارمعنی وصفی اطلاق شده است زیراایشان(ابوالملة الحنفیة)بوده اند که مسلمانان به پیروی ازاین ملت مأموراند، ارشاد الهی است:” وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ”{۲}حنیف بمعنای مایل به دین حق میباشد.
امام اعظم(رح) درخانواده مسلمان درشهرکوفه دردوران خلافت عبدالملک بن مروان(خلیفه اموی)درسال (۸۰)هجری مقارن بازمانی که تعداد زیادی ازصحابه کرام حیات داشتند، وآن زمان بنام(خیرالقرون)مسمی است، به دنیا آمده است.
جد امام راعلماتاریخ(کابل)گفته اند،که شامل ساحه پروان نیزمیگردید،که قریه(خواچه سیاران) ۱۶ کیلومتری شهرچاریکار کنونی رازادگاه اصلی جد امام گفته اند.
دوکتورعنایت الله ابلاغ به نقل ازکتاب (حیقة الأقالیم )تا لف رتضی حسین،مینویسد:”حققین افغانی که درتحقیقات خویش ازکتب افغان استفاده کرده اند،طی تحقیقات خویش موطن اصلی امام راولابت پروان،وقریه وی را(خواجه سیاران) گفته اندکه درنزدیکی شهرچاریکارمرکزپروان واقع است”{۳
دردوره صباوت به کسب پدری مصروف بود،وکارخانه(ریشم بافی)رابا استفاده ازحسن تدبیرش وسعت داد ورونق بیشتربخشید.
امام دارای نسب عالی است وهیچگاه لکه که سبب بدنامی اوشود،درنسب وی وجودندارد،آنچه برجدوی نسبت غلامی داده شده است،دورازحقیقت میباشد،زیرا:
۱- روایتی که این امرراازآن ثابت مینمایند،درصحت آن اختلاف وجوددارد.
۲- علامه قاضی ضمیری به صراحت میگوید:زوطی حلیف (هم پیمان) بنی تیم الله بود وروایت مبنی برگرفتاری او درکابل وغلامی اوصحت ندارد.{۴}
۳- چونکه زوطی(جدامام)دراثرمسافرت درسرزمین عرب ومجبوریت ها زندگی مجبورشد تابایکی ازقبائل رابطه دوستی برقرارکند،واین امررادرعربی به لفظ(ولاء)تعبیرمیکنند؛وکلمه(مولی)بمعنای(غلام آزادشده)که ازنگاه اشتقاق لفظی باولاء مشارکت دارد،سبب شده است تاجداوراغلام تصورکنند،ومخالفین اش آنرا عمومیت بخشند.
۴- اسماعیل یکی ازنوادگان امام که یک شخص ثقه، وبااعتماد نزد مؤرخین است،باقاطعیت تمام،این اتهامات راردنموده میگوید:”قسم است به الله(ج)که براجدادما ابدا اثربندگی ازطرف احدی نیامده است”{۵
۵- اگراین قضیه فرضا به اثبات هم برسد، به شان وعظمت امام کدام آسییبی نخواهد رسانید،زیرادراسلام؛معیاربرتری وکرامت تقوی است،ارشادالهی است:” إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ..”{۶}(مسلما برگزیده ترین شما به نزدالله(ج)متقی ترین شمااست).این حکم الهی برتمام معیارهای جاهلی خط بظران کشیده ونابودساخت،بلال حبشی،صهیب رومی،وسلمان فارسی ازآل محمد(ص)معرفی شده وپسرنوح(ع) بدلیل کافربودنش ازعذاب الهی نجات نیافت.

ادامه دارد

 

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۷:۰۰

۰۲ مرداد ۱۳۹۹

کد خبر :

79605

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک