World Most Spoken Languages in One Globe Map 1 1030x536 300x191 - زبان خانه وجودترکمن نیوز: رشید نافعی عضو هیات تحریریه ترکمن نیوز در یادداشت خود چنین نوشت:

وقتی اطلاعیه آموزش رسم‌الخط زبان محلی و مادری مندرج در اصول قانون اساسی، از سوی عده‌ای از دوستان به عنوان یک ایرانی، تورکمن ،مسلمان، گلستانی و ساکن تورکمنصحرا را دیدم، خوشحال شدم که علیرغم تمامی مشکلات و بدون چشم داشت اقتصادی و صرفا عشق به فرهنگ موطن و هویت ایرانی_ اسلامی در حال عرق ریزی روح و روان در این زمینه هستند.
به وام از هایدگر فیلسوف شهیر آلمانی قرن بیستم که معتقد است پایان فلسفه، شاعری است و زبان، خانه وجود است، این قلم پافشاری و حرکت مستمر دوستان را در این زمینه درک می‌کند.
با توجه به این که در کتاب بیژن عبدالکریمی با عنوان« آینده روحانیت و جهان معاصر » آمده است:
«جامعه‌ی ما در یک مرحله‌ی گذار جدی تاریخی است. چه بخواهیم، چه نخواهیم، پارادایم فرهنگی و تاریخی سنت تفکر ما در حال تغییر و حتی فروپاشی است. مفروضات پیشین به چالش خوانده شده‌اند، نظام‌های وجود شناختی ما در هم شکسته‌اند، ارزش‌هایمان متزلزل شده و برج و باورهای ستبر اعتقادات مان فروپاشیده‌اند. در یک‌کلمه عالَمیت عالَم ما و سنت نظری و فکری ما به پایان رسیده است. ما تغییر کرده و می‌کنیم و این‌تغییر در میان طوفانی از درهم شکستگی‌ها، فروپاشی‌ها، بی ریشه شدن‌ها و بی معنایی‌ها و در بستری از ناخودآگاهی و یاس صورت می‌پذیرد»
و حسن عشایری از متخصصان مغز و اعصاب و عصب شناسی کشور در نوشتاری می‌گویند:
«اگر کسی نتواند به زبان مادری آموزش ببیند، نتواند به زبان مادری بخواند و بنویسد، در پروسه‌ی شناخت‌اش نقیصه ایجاد می‌شود و اینجا است که اختلال هویت نیز پیش می‌آید. .کسی که زبان مادری‌اش را یاد نگرفته‌ است، عمیق‌ترین فرآیند عاطفی و هیجانی خود را از دست می‌دهد. زمانی که زبان دوم جایگزین زبان مادری می‌شود، یک موجود غریبه در مغز می‌نشیند و این باعث اختلالات عصبی و مغزی جدّی می‌گردد.»
با این دیدگاه این قلم با اعتقاد به این که، رفتار از گرایش و گرایش هم از بینش تبعیت می‌کند و بینش هم متأثر از جهان‌بینی است، امیدوار است مبادی مسوول و دست اندرکاران مربوطه نیز در وضعیت کنونی، اهمیت آن خانه وجود(زبان) برای همزبانان و ساکنانش را درک کنند و در عمل نه در شعار برای تحقق آن مهم، امر بر تسهیل و تمهید شرایط نمایند.

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Besya
تاریخ و زمان خبر

۱۶:۰۷

۱۱ دی ۱۳۹۹

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک