و جنسیت 300x211 - جنس و جنسیت در مکاتب فمینیستیترکمن نیوز:  بررسی دو نگاهِ متفاوت به جنس و جنسیت.

مسئله تفاوت جنس و جنسیت مسئله ای است که می تواند در مباحث فمینیستی بسیار روشنگر باشد؛ از جمله در اختلاف نظر بین رویکرد های مختلف بر سر تفاوت یا تساوی زنان و مردان، منشا تفاوت ها، میزان تفاوت ها و درجه اهمیت آنها.

در دهه ی ٧٠میلادی، جامعه شناسان بین واژه های جنس (sex) و جنسیت (gender) تمایز قائل شدند. جنس؛ بیانگر ابعاد بیولوژیکی مردان و زنان است و در آرایش بیولوژیکیِ بدن از جمله اندام های جنسی و تولید مثلِ فرد (و هورمون ها و کروموزوم ها و…) خلاصه می شود.

اما جنسیت؛ انتظاراتی است که از زن و مرد در موقعیت های خاص می رود. در واقع جنسیت بیان ویژگی های غیر فیزیولوژیک، روانی و شخصی آنهاست، و ناظر بر کلیشه های جنسیتی است که در هر جامعه ای وجود دارد و با توجه به صفات اجتماعی هر جنس، زنانگی و مردانگی بر اساس آنها تعریف می شود.

این تمایزِ جامعه شناختی بسیار مورد استقبال فمینیست ها قرار گرفت و واکنش های متفاوتی را درپی داشت. دو واکنش رایج را باهم بررسی میکنیم:
گروهی ریشه ی تفاوت های جنسیتی را مطلقا جامعه و فرهنگ در نظر گرفته و تمایز های واقعی زن و مرد را تنها به تفاوت های جنسی محدود کردند (فمینیست های ساختارگرا یا حداقلی).

از نظر این گروه زن و مرد به طور عمده یکسان اند واختلاف جنسیتی تنها ابزاری برای ظلم به زنان و تضعیف نقش آنها در جامعه است که باید زنان بتوانند با تغییر دیدگاه خود و جامعه، به جایگاه واقعی خود (تساوی با مردان از همه ی جنبه ها) برگردند.

درمقابل، گروهی دیگر برای تفاوت های جنسیتی اصالت قائل اند و معتقدند که زن، زن متولد میشود و مرد، مرد. درواقع این گروه ریشه بخش عمده ای از تفاوت های جنسیتی را به تفاوت جنسی (تفاوت های بیولوژیکی) برمی گردانند (فمینیست های طبیعی یا رفتار گرا).

این گروه با تاکید بر حفظ ویژگی های زنانه معتقدند طرح ساختارگرایانه ی فمینیسم در نهایت ظلمی بزرگ تر را به زنان تحمیل می کند.

منبع: آوای سنت

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۱:۰۲

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

کد خبر :

80349

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک