.jpg - تورکمنصحرا و ضرورت روشنفکریترکمن نیوز: رشید نافعی عضو هیات تحریریه ترکمن نیوز در یادداشت خود چنین نوشت:

وقتی به صورت مطالعه‌ای اسنادی ؛ کتابخانه‌ای و تاریخی نظری به مقوله روشنفکری می‌افکنیم معمولاً و شاید هم همواره طبقه‌ای پر تعریف و پر بحث به عنوان روشنفکرانی خود آگاه و دیگران آگاه و شجاع موی دماغ دیکتاتورها و مستبدان روزگارشان بوده‌اند و این دو همواره در چالش و مبارزه بوده‌اند.
یکی از آن دو که مشعل آگاهی را بدست دارد و دیگری بدنبال حبس آن مشعل است!
شاید سخت باشد انتظار از جامعه با وضعیت دشوار و پیچیده کنونی که تورکمنصحرا نیز از گزند آن در امان نیست؛ در دل خود روشنفکرانی تربیت نماید و به نقد دقیق و جسورانه وضعیت موجود بپردازند و جامعه خویش را از گزند آسیب‌های احتمالی پیش آینده آگاه سازند.
ولی با این حال در صورت عدم حرکت در این مسیر هر آن احتمال میرود شاید مثال افتادن از چاله به چاه باشد و مجبور گردیم خطاهایی احیانا در گذشته اتفاق افتاده را باز تجربه نماییم.
در این راستا از روشنفکران دغدغه‌مند انتظار میرود با انعطاف و باز خوردگیری از شرایط تاریخی جاری و سیال؛ نگاه و مطالعه‌شان را روز آمد نمایند و بعبارتی دیگر روشنفکری در این شرایط مستلزم انعطاف در وظایف عرق ریزی سخت و پر هزینه و انعطاف در عملکردها و اندیشه‌هایش است.
از این منظر این قلم هر فرد تحصیل کرده ؛ دانشمند ؛ استاد دانشگاه و ارتقا یافته به پست‌های اداری را در قلمرو اردوگاه روشنفکری مورد انتظار دیدگاه این قلم به شمار نمی‌آورد چون امکان دارد هر یک از این اقشار از دوران تاریکی و منفعت طلبی شخصی خویش به عصر خرد نقل مکان نکرده باشند که در این صورت رسالت یک روشنفکر که بازتاب دهی وضعیت موجود جدا از شرایط سیاسی و اجتماعی و عدم وابستگی به قدرت حاکمه می‌باشد؛ زیر سوال خواهد رفت و به قول معروف هم از توبره و هم آخور نمیشود خورد.
بنابراین سختی کار روشنفکری و شناخت زمینه‌ها و مولفه‌های آن و اینکه کدام اقشار در جامعه تورکمن‌ها آن را بر عهده بگیرند و چه موضوعاتی تاریخی ؛ اجتماعی و فرهنگی در اولویت بحث‌هایش میتواند باشد و آیا روشنفکری در شرایط حاضر به هزینه‌اش می لرزد ووو ..؟؟!!!
سوالات غامض و بی جوابی می‌تواند باشد که در شعری از فراغی بزرگ تجمیع می‌گردد.
حیله – ام بیر باطیرلیق دور یریندا
اونی باشارماغه کیشی گراکدور….

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Besya
تاریخ و زمان خبر

۲۰:۱۳

۰۶ آذر ۱۳۹۹

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک