انتخابات و ترکمن ها 300x198 - تب انتخابات و ترکمن‌هاتورکمن نیوز: کریم قربان نفس: قیامات نه دور؟ آداملار آونیسا قیامات شودور”سوی عمرینگی سویماگینگی دوام اد، عمرینگ قدیرنی بیلمیان بولسونگ انسان دیغینگی حیوان دیغینگی بیان اد.


با عنایت به این که معمولا تقارن دو رویداد و فصل مهم در منطقه تورکمنصحرا باب اندیشه ای معنی‌دار را برپاشنه درب تفکر نگارنده این قلم می چرخاند.

یکی فصل برداشت خرمن ومایه قوت لایموت مردم این دیار و دیگری فصل انتخابات و برداشت آرا و مایه عرق ریزی روح و انسجام و قوت بخشی به آگاهی و تمرکز قوای فکر و اندیشه این دیار می باشد. از این منظر اولی مستقیما با نان و شکم و آن دومی با خرد و اندیشه ارتباط پیدا میکند.

بدیهی است عدم تراز این دو مورد مهم چه بسا عدم تناسب در تفکر و تصمیم گیری درست را باعث می گردد. وجامعه کنونی ایرانیان ترکمن نیز که در شمال شرقی کشور (استانهای گلستان و شمال غربی استان خراسان) زندگی میکنند وبه لحاظ نژادی، زبانی و ساخت اجتماعی تفاوتهایی با دیگر هموطنان خود دارند، نیزازاین فضای معیشتی کنونی و جریانهای فکری استشمام وفراخور حال خویش تمشیت معاش میکند.
با این دیدگاه برگزاری همزمان انتخابات اعم از انتخابات شورای شهر وریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر پیچیدگی بعد تحلیلی مساله می افزاید چون که معمولا درجوامعی با جغرافیای سیاسی خاص ازمنظر قومیتی با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی مثل ترکمنصحرا که بالطبع از بعضی هیجانات نظیرطایفه بازی ، رقابت های محلی ، سختی معیشت و غم نان تاثیر می پذیرد، تحلیل شرایط را سخت تر می نماید .مضاف براین گفته ها شکل حرکتهای سیاسی و اجتماعی جامعه ، توده ای و فله ای و بدقواره باشد دیگر جای خود دارد و قلم قاصر از آسیبهای آن خواهد بود.
با این مجمل سوالات فرضیه وار این بحث رامیتوان چنین طرح کرد آیا حرکتهای اجتماعی و انتخاباتی ترکمنصحرا فله ای واتشفشانی ازگدازه های هیجانی و رقابتهای شخصی ، قبیله ای و بدون آبشخورهای فکری وآگاهی است ؟ چرا موقع انتخابات تب هیجانی ترکمنها را فرا میگیرد درست بر عکس دوستان فارس که آرامترند و اتفاقا ما ها به لحظ عدم تحقق مطالباتمان بیشتر از آنها به وضعیت موجود معترضیم ؟ چرا فعالان ما انگار با همدیگر رقابت دارند و آرام نیستند و به هر قیمتی شده باید یک ابلاغ اعم از مشاور و…. را میخواهند داشته باشند؟ ؟ مگر غیر از این است که معمولا به تجربه ثابت شده که پست و مقامها را به افرادی واگذار نموده اند که از نظر سیاسی و جریانی خنثی و ساکت و حتی محافظه کار بوده اند و هیچ گونه قلمی و فعالیت جسارت آمیز به نفع مردمانشان نزده اند؟؟
آیا معیارهای اصولی ودورنما و مانیفستی براین حرکتها قبل از ورود به میدان عمل تعبیه شده است ؟ آیا حرکتها براساس منافع جامعه که نهایتا منجر به منافع تک تک آحاد جامعه مورد نظر شود پایه ریزی میگردد یا نه؟ آیا به این فکر میشود که اصلا ورود ما در بحث انتخابات سیستمی است یا ارگانیکی؟ یا نکند مصداق شعر کریم قربان نفس قرار بگیریم که میگوید “سویئلماسنگ سویکنمانگ “؟ آیا حرکتهای ما قایم به اشخاص ومنافع شخصی است و هیچگونه جریانی را که به دیدگاهها و آرمانهای ترکمنصحرا نزدیک است در نظر نمی گیریم؟ آیا در لحظه ورود به کارزار انتخاباتی به طور اخص و مسائل اجتماعی به طور اعم، بخشی نگری و مطالبات شخصی خودمان را فدای کلی نگری نمی کنیم؟ و اگر اینطور نیست پس این همه دعواها و حب و بغضهای شخصی برای چیست؟ چرا وقتی تا کسی برخلاف رای و نظر ما حرفی بزند متهم به انواع برچسبهای سیاسی و اجتماعی و اخلاقی میشود ؟اصلاآیا تا به حال به این مسائل فکرکرده ایم.؟ قس علیهذا…..
گرچه ممکن است تعداد سوالات صورت کثرت به خود بگیرد ولی شاه بیت همگی آنها شناخت و اگاهی از منافع کلی منطقه و محل زندگی و حرکت و فعالیت متاثر ازآن آگاهی در چارچوب نظام سیاسی موجود واستفاده بهینه ازظرفیتهای حداکثری در صورت امکان و درغیراینصورت چه بایدهای بعدی است.
مضاف بر این میگویند دنیای سیاست دنیای انعطاف با سنجش شرایط و تدوین استراتژی مقبول منبعث از چارچوبهای عقیدتی و ساختارهای فرهنگی و منافع ملی وانتخاب تاکتیکهایی براساس ان استراتزی است که جامعه ترکمن نیز از این حال نمی تواند خارج باشد. از این نگاه میشود به جنگ این ادعای سوالی رفت چرا وقتی نظری دقیق تر به مساله انتخابات در میان ترکمنها می اندازیم میبینیم که این سوال اساسی بی جواب میماند…. اراده پی گیری مطالبات ترکمنها با کدام استراتژی و تاکتیک های مناسب؟
بنابراین میطلبد فعالین امرسیاست و انتخابات در منطقه با کنکاش و برآورد وضعیت موجود واتخاذ رویکرد مناسب حال وبرآورد کننده منافع ملی جامعه درسپهر سیاسی ،بستر،گستره اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور، با عدم واگرایی حول محور آرمانهای شان به رشد و توسعه همه جانبه وتحقق مطالبات مسکوت مانده ضمن نگهداشت اقتدار از منظر عزت هویتی و پتانسیلهای پراگماتیستی و ظرفیتهای تئوریک ، مداقه نموده وهمت گمارند.

✍️دکتر رشید نافعی
فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Medeniyet
تاریخ و زمان خبر

۱۶:۲۰

۳۰ شهریور ۱۳۹۸

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک