7 39 300x226 - بیچاره اقوام و اهل سنتترکمن نیوز: رشید نافعی عضو هیات تحریریه ترکمن نیوز در یادداشتی نوشت:

دوباره خبر کلیشه‌ای و تکراری و بی روح در باره استفاده از نخبگان و شایستگان ترکمن در مناصب و…در فضای مجازی به چشمم خورد، دلم به حال خودم سوخت و گفتم بیچاره اهل سنت…بیچاره اقوام…
کافی است نگاهی به اداره کل ارشاد استان بیاندازید چند نفر از این اهل سنت و ترکمن در اداره کل ارشاد استان نه به عنوان معاون و مشاور و …بلکه تنها به عنوان یک کارشناس عادی حضور دارند؟!
از حمایت و انتصاب مناف هاشمی در دوران استانداری‌اش خبری دارید؟ به عنوان تک گزینه در مجموعه ارشاد استان از مدیرکل فعلی ارشاد حمایت می‌کردند؟ نمی‌توانست یک نفر از همین نحبگان بیچاره حتی به صورت ظاهری توی لیستش قرار میداد؟ آیا اکنون با رفتن و عزل آن استاندار نمی‌شود از نخبگان اقوام در مدیریت فعلی ارشاد استفاده نمایند؟
آیا خبر دارید با عوض شدن هر مدیر کلی تغییری در وضعیتشان ایجاد نمی‌شود؟ حالا شما صد بار هم در مراسم اقطاری رئیس جمهور شرکت کنید؟ مگر قبلا اینگونه همایش‌ها و جلسات کم بوده است؟ شما بفرمائید تاریخ را ورق بزنید؟
شما خبر دارید وزیر و مدیر کل ارشاد اکنون یکسال است به کوچکترین خواسته یکی از این تورکمنان مستخدم رسمی آن اداره کل اعتنایی نمی‌کنند؟ حالا خواسته مدیر کلی و معاونت و مشاورت و غیره بماند؟
آیا خبر دارید در بحث گزینه بومی استانداری به حای مناف هاشمی منصب کننده تک گزینه‌ای ارشاد استان باز هم نگاه‌ها تک گزینه‌ای است؟ و جایی برای این بیچارگان قائل نیستند؟
آیا خبر دارید این بیچاره‌ها چاره دیگری غیر از هم کلامی با مردم ندارند؟

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Besya
تاریخ و زمان خبر

۱۸:۱۵

۱۰ مهر ۱۳۹۹

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک