گری 300x189 - انقلابی گری را قربانی اهداف گروهی نکنیدترکمن نیوز:  مجلس یازدهم با چالش ها و سوالات بی شماری مواجه هست ؛ حداقل برای عده ای از کنشگران سیاسی و اجتماعی. هر چند که ممکن است برخی از نمایندگان محترم مجلس به سوالات پیرامون و نسبت به عملکرد مجلس بی توجه باشند ولی این بی توجهی نمی تواند ذره ای در کاهش سوالات اثر گذار باشد و اذهان کنشگران و افکار عمومی را قانع کند و منطق حکم می کند که جهت ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی به سوالات و دغدغه های مردم پاسخ داده شود.

مجلس یازدهم قرار است چه تغییر و تحولات اساسی ایجاد کند؟ چه دگرگونی های بنیادی قصد دارد ایجاد نماید؟ چه طرح و بر نامه ای جهت رشد و توسعه پیش بینی کرده است و این سناریوها چه تفاوت های فاحش و چشمگیری با پیشنهادات در ادوار قبل دارد؟

اساسا مجلس یازدهم برای چهارسال آینده چه چشم اندازی تعریف کرده است؟ جهت رسیدن به اهداف تعیین شده چه اهرم هایی در اختیار دارد؟ و چه موانعی را پیش بینی کرده است؟

مهم تر از همه سوالات، پرسش های اساسی تری وجود دارد : جهت ارتقای جایگاه قانون گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی می خواهد انجام دهد؟ و در همین راستا، چه طرحی دارد که بتواند مجلس شورای اسلامی را به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور، مستقل اداره کند؟ و از طرفی تعامل سازنده با قوای دیگر داشته باشد؟ چه تعریفی از مجلس انقلابی و مجلس کارآمد دارد؟

ظاهرا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استفاده از الفاظ رایج در ادبیات سیاسی دنیا نسبت به مجلس و نهادهای حکومتی را غرب زدگی تلقی کنند و برای پایان دادن به سیطره استعمار، استفاده از مجلس کارآمد را مناسب نمی دانند! و در راستای همین استدلال، عنوان مجلس انقلابی را بهتر از مجلس کارآمد می دانند و از این لفظ استفاده می کنند.

به سخن دیگر وقتی بامفهوم مجلس کار آمد، به عنوان لفظی که در ادبیات سیاسی و آکادمیک، مفهوم مشخص و مشترکی دارد، مواجه می شویم کمتر کسی دچار سر در گمی و بهت می شود و به همین نسبت وقتی با مفهوم مجلس انقلابی روبه رو می شویم ، معانی مشترک و واحدی در ذهن مخاطب شکل نمی گیرد. به همین جهت ضروری است که مفهوم مجلس انقلابی از سوی نمایندگان تعریف شود.

قطعا عملکرد مجلس یازدهم مهم تر از این است که به فلسفه نام گذاری مجلس انقلابی و یا مجلس کارآمد پرداخته شود. اما از یک نکته نبایستی غافل شد : اگر استدلال افرادی که لفظ مجلس انقلابی را مناسب می دانند بپذیریم، مسئولیت مجلس یازدهم انقلابی سنگین تر می شود و سطح انتظارات مردم از این مجلس بیشتر می شود. یعنی انتظار می رود که در مجلس انقلابی با وضع قوانین موثر و متناسب با شرایط روز و دوری جستن از رفتارهای پو پولیستی و هم چنین شعار زدگی، تلاش کند که درحل مسائل معیشت مردم، مسکن، تورم و بیکاری و … سهیم باشد.

اما نسبت به عملکرد روزهای اخیر مجلس سوال و ابهام وجود دارد : آیا مجلس، مجازاست که به مفاهیم و خصوصیاتی مثل انصاف که در ادببات دینی ما به آن اشاره شده است بی توجهی کند؟ اگر چنین حقی را دارد که به این گونه مفاهیم بی اعتنایی کند، هیچ سخنی برای بازگویی نمی ماند ولی اگر مجلس بایستی به آموزه های دینی توجه کند و سر لوحه رفتار هایش قرار دهد، پس چرا در جلسه سوال از وزیر امور خارجه، نمایندگان بدون درنظرگرفتن انصاف، با آقای ظریف سخن گفتند؟

آیا مجلس، مجاز است که به شفافیت اهمیتی ندهد؟ آیا مجلس مجاز است که به پرسش گری را امری بیهوده تلقی کند؟ اگر چنین نگاهی به مجلس وجود داشته باشد که سخن دیگه ای نمی توان گفت ولی اگر مجلس شفافیت و پرسش گری را ارج می نهد، سوال و دغدغه این است که بر اساس چه معیار و فاکتورهایی، آقای مهرداد بذرپاش را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور برگزیدند؟

آیا تقسیم قدرت در بین طیف های اصول گرا، مهم ترین علت در تعیین آقای بذر پاش بوده است؟ و آیا استفاده از لفظ انقلابی گری از یک سو و عملکرد حزبی و در راستای اهداف گروهی، قربانی نمودن انقلابی گری به پای اهداف گروهی نیست؟

✍️ شکور زیرک

هدف " ترکمن نیوز " گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست
انتشار دهنده : Medeniyet
تاریخ و زمان خبر

۷:۰۰

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک