قم عَن مَجلِسِکَ لِاَبیکَ وَ مُعَلِّمِکَ وَ اِن کُنتَ اَمیراً؛ یعنی به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هر چند فرمان روا باشی.