قربانی.jpg ترکمن نیوز 300x150 - احکام و مسائل قربانیترکمن نیوز:  شرط صحت قربانی این است که حیوان قربانی از هر عیبی که گوشت را کم می کند سالم باشد، پس قربانی کردن حیوانی که تازگی وضع حمل کرده درست است.

◾️رســول الله ﷺ فرمودنــد که چهار حیوان برای قربانی کردن بکار نمی آیند:

۱ ــ حیوانی که کوری آشکار دارد.

۲ ــ حیوان مریضی که مرضش آشکار است.

۳ ــ حیوانی که لنگی معلومی داشته باشد.

۴ ــ حیوان بسیار لاغری که مغز استخوانش تحلیل رفته باشد.

تذکر:

❶ حیوان لنگ، کور، یک چشم و لاغر و ضعیف برای قربانی درست نیست هر چند که در حین ذبح لنگ یا کور بشود.

❷ حیوان مریضی که به سبب مریضی اش لاغر شده باشد و حیوانی که دارای گری (بیماری جرب) است برای قربانی صحیح نیست و این در صورتی است که چهار عیب مذکور آشکار باشند و کم بودن این عیب ها در کم کردن گوشت حیوان تاثیری نداشته باشد ضرری نخواهد داشت و چنین حیوانی برای قربانی صحیح است.

❸ حیوان بدون شاخ یا شاخ شکسته مشمول قربانی می شود (اما اگر شکستن شاخ در لاغر شدن حیوان تاثیر داشت برای قربانی درست نیست).

❹ بریدن گوش و داغ کردن و سوراخ کردن آن ضرری نخواهد داشت بشرطی که به سبب سوراخ کردن هیچ بخشی از آن جدا نشده باشد.

❺ اگر تمام دندان های حیوان افتاده باشد، برای قربانی صحیح نیست ولی اگر بعضی از دندان ها افتاده و بعضی دیگر باقی باشند و افتادن آن ها در لاغری تاثیر نداشته باشد، قربانی صحیح است.

❻ قربانی حیوان بیمار و کر و دیوانه (گیج) و یا حیوانی که قسمتی از گوش و یا دنبه و یا از گوشت ران قطع شده باشد و یا حیوانی که جراحاتی به بدن آن باشد و یا دارای غده یالوک باشد صحیح نیست.

❼ قربانی حیوانی که در حین بدنیا آمدن گوش نداشته باشد صحیح نیست اما قربانی حیوانی که از اول بدون پستان و یا دم و دنبه متولد شود و یا گوسفندی که اساسا دنبه نداشته باشد صحیح است.

❽ حیوان حامله برای قربانی صحیح نیست ولی عده ای دیگر از علمایان آن را جایز می دانند بشرطی که حامله بودن حیوان آن را لاغر و ناتوان و کم گوشت نکرده باشد و تقلید در این مورد جایز است.

 

📚 منابــع :
✍️ المجموع نــووی
✍️ نهایه المحتاج رملـی
✍️ خورشید تابان هرتلـی
✍️ تحفه المحتاج هیتمی
✍️ مغنی المحتاج شربینی
✍️ روناکی رب العالمیـن هرتلــی
✍️ شریعت اسلام عبدالکریم مدرس
✍️ فقه منهجی در مذهب امـام شافعــی

✍️ ابـوداود ۲۸۰۲
✍️ تـرمـذی ۱۴۹۷
✍️ ابـن جارود ۹۰۷
✍️ ابـن ماجه ۳۱۴۴
✍️ موطاء مالک ۱۳۸۷
✍️ سنن دارمی ۱۹۹۲ ــ ۱۹۹۳
✍️ مسند ابوداود الطلیاسی ۷۴۹
✍️ نـسائـی ۴۳۶۹ ــ ۴۳۷۰ ــ ۴۳۷۱
✍️ ابـن حبان ۵۹۱۹ ــ ۵۹۲۱ ــ ۵۹۲۲

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۹:۲۷

۰۶ مرداد ۱۳۹۹

کد خبر :

79868

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک