فراغی 30 1 223x300 - آغری بیرلیک (وحدت) از دیدگاه فراغیترکمن نیوز:  بیر بیرینگی چاپماق ارمیس ارلیکدن
بو ایش شیطانی دور بلکی کورلیکدن
آغزی آلالیق آیرار ایلی دیرلیکدن
دولت دونیب نوبات دوشمانا گلگای
ترجمه:
«جنگ و دعواهای نادان مایه و کورکورانه به تاثر از جدایی و فقدان اتحاد و یکزبانی ؛ شماها را از همدیگر منفک نموده ؛ و انرژی و قدرت مردانگی تان برای رویارویی با دشمنان را فرو خواهد کاست . آن موقع بخت و اقبال زندگی از شما رخت بر می بندد چون شالوده اتحاد ؛ یکدستی ایل و تبار تان به خاطر این تفرق و نا انسجامی سست بنیاد شده است . آن زمان است که دشمنان در کمین تان ؛ نوبت و فرصت پیدا خواهند کرد تا ضربه شأن را به شما بزنند چون دیگر بین شماها فاصله افتاده ؛ قدرت درونتان فروپاشیده و سرزندگی برای مقاومت و انجام کاری را نخواهید داشت…»

پس بنابراین خودتان دوباره و چند باره شعر بالا را بخوانید و تأمل نمایید. و خودآگاهانه و مدبرانه در کنار هم زندگی محبت آمیز و دوست شاد کن را از این چند ورق زندگی تورق نمایید.

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۳:۳۸

۰۸ آبان ۱۳۹۹

کد خبر :

84984

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک