Date : Sunday, 23 September , 2018

Ykdysadyyet

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmegini goldaýar

TurkmensNews- Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet kabinetiniň maslahatynda eden çykyşynda Aşgabat döwleti Hazar deňiziniň çäginde ...

Türkmenistan BMG Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy

TurkmensNews- 2018-nji ýylyň 13-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assamleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 96-njy mejlisinde Türkmenistan ...

Büyük İpek Yolu Büyük İpek Yolu: Asya’dan Anadolu’ya

TurkmenNews- Bugün Başkent Aşkabat’ta Türkmen-Türk ortak bilimsel konferans gerçekleştirildi.

deňiz portuna gämi Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody ilkinji gäminiň abatlaýyş işine başlady

TurkmensNews- Bu zawod, elbetde, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň esasy aýratynlyklarynyň biri. Ozal Hazaryň türkmen kenarynda ...

1511090624jpg P3EFEfU - Türkmenistan raýat awiasiýasynyň logistiki kuwwatyny ýokarlandyrýar Türkmenistan raýat awiasiýasynyň logistiki kuwwatyny ýokarlandyrýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1-njy dekabrda bolan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde yklymyň magistral ýollarynyň çatrygynda ýerleşýän ...

1499195390 - Türkmenistan we Awstriýa hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryna itergi berýär Türkmenistan we Awstriýa hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryna itergi berýär

Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň bilelikdäki 9-njy mejlisi geçirildi. Mejlise birnäçe ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, ýurdumyzyň Senagatçylar ...

1jpg 9qAq9r1 - Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty

Şu gün “Arçabil” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Türkmen-awstriýa işewürler maslahaty geçirildi. Onuň işine gatnaşmak üçin Awstriýanyň ...

unnamedjpg 0AXFtVp - Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň 11 aýda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ۱۱ aýda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow 5-nji dekabrda Döwlet howpsuzlyk ...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP