Date : Sunday, 20 January , 2019

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly BerdimuhamedowTurkmensNews- Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet kabinetiniň maslahatynda eden çykyşynda Aşgabat döwleti Hazar deňiziniň çäginde 5 taraplaýyn taslamalary garşylaýandyr we ykdysady hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini goldaýar diýip yglan etdi.

Tasnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sözüniň dowamynda Türkmenistan döwleti Hazar meselelerine ulaşmak we Hazaryň çäginde döwletler ara hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek we hazaryň strategik sebitiniň mümkinçiliklerinden talaba laýyk haýyrlanmak ugurda berek ädimleri ädip başlandyr diýdi.

BerdiMuhamedow şeýle-de bu mesele hazar baradaky köp ugurly hyzmatdaşlyklara degişli Türkmenistanyň ileri süren önjeýli tekliplerini açyk tärde kesgitleýändir diýmek bilen hazaryň çäginde 5 taraplaýyn hyzmatdaşlyklaryň derejesi ýokarlandyrylmalydyr we döwüre bap hakykatlary üpjün edip başarmalydyr diýip sözüne goşdy.

Baş Habarlar

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP