Date : Monday, 24 September , 2018

propaganda

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

رزه اهواز

TurkmensNews- Eýranyň Huzestan welaýatynyň häkimi şu hün mukaddes gorag heepdesine bagyşlanyň ýaragly gýçleriniň ýöriş çaresiniň ...

dutar

تامدیرا دوتار تورکمن عکس, dutar

TurkmensNews- Şabram, şelpe, gyruw we ş. m. dürli kakuwlar bilen çalynýan iki kirişli türkmen halk ...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bolandyr

Zarif Ardogan

TurkmensNews- Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad zarif Türkiýäniň resmileri bilen geçiren gepleşiklerini netijeli hasaplady.

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Dr Rohani

TurkmensNews- Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani jogapkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir diýdi.

Medeniýet

تامدیرا دوتار تورکمن عکس, dutar

dutar

TurkmensNews- Şabram, şelpe, gyruw we ş. m. dürli kakuwlar bilen ...

© All Right Reserved by Turkmens News

UP