Date : Thursday, 21 June , 2018

propaganda

Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi

Map News - Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi

TurkmensNews- ýerli habar çeşmeleri Türkiýäniň goşun güýçleriniň Siriýanyň demirgazygyndaky menbej şäherinde ýerleşdirlendiklerini habar berdiler.

oraza baýramy gutly bolsun

oraza baýramy gutly bolsun

juma 15-nji iýun musulman ýurtlaryň aglabasynda oraza baýramy günidir.

Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendir

larijani

TurkmensNews- Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyna yşarat edip Amerikalylaryň bu hereketi ...

Ruhani bilen makron ýadro ylalaşygy barada gürrüň etdiler

Ruhani

TurkmensNews - Eýran bilen Fransiýanyň prezidentleri telefon arkaly ikitaraplaýyn, sebitleýin we ýadro ylalaşygyna degişli meseleler ...

© All Right Reserved by Turkmens News

UP