Habarlar

  • Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlarynda türkmen pälwanlary bir altyn we bürünç medallaryň hem bäşisini eýelediler
  • Türkmen türgenleriniň dünýä derejesinde nobatdaky medallary
  • Türkmen agyr atletikaçylary Anahaýmada sowly çykyş edýärler
  • Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň 10-njy tomy çapdan çykdy
  • Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär

Date : Monday, 22 January , 2018

Türkmen agyr atletikaçylary Anahaýmada sowly çykyş edýärler

News ID : 7551
Date : 22 Jan 2018
Time : 0:44
Print
Share :
Change Font Size

Anahaýmada agyr atletika boýunça geçirilýän dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyşyny dowam edýär. Türgenlerimiz kümüş medallaryň ýene 3-sini gazandylar.

Erkekleriň arasynda agyr atletikaçy Rejepbaý Rejepow 77 kilograma çenli agramda çykyş edip, silterläp we itekläp götermekde jemi 352 kilogram netije görkezip, ikinji orna mynasyp boldy. Ol şu ýyl ýaşlaryň arasynda dünýäniň çempiony bolan ABŞ-ly Harrison Deýs Maurusdan 4 kilogramy artyk göterip, öňe saýlandy we Rio—2016 Olimpiadasynyň bürünç medalynyň eýesi Mohamet Mahmuddan bolsa 9 kilogram agramy pes göterdi.

Ýeri gelende aýtsak, Rejepbaýyň bu netijesi “Aşgabat 2017” oýunlarynda görkezen netijesinden bary-ýogy bir kilogram pesdir.

Şu gezekki çempionatda Rejepbaý silterläp 158 kilogram ,Itekläp bolsa 194 kilogram netije görkezdi.

Müsüriň wekili hem 165 we 196 kilogram netije bilen ýokary netije gazandy, amerikaly türgen 155 we 193 kilogram netijeler bilen üçünji orunlaryň ikisini eýeledi.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ýygyndy topary 4 kümüş we 2 bürünç medal gazandy.

Tags :