ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

Türkmenistan

 • Russiýa Turkmenistan 150x150 - Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

  Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

  TurkmensNews-  Türkmenistanyň Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy   Iki döwletiň Baştutanlary birek-birek bilen salamlaşyp, özara hormat goýmak, netijelilik hem-de strategik hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde guralýan türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň üýtgewsiz dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen bellediler. Söhbetdeşligiň dowamynda Prezidentler ...

 • نظامی ترکمنستان 150x150 - Türkmenistanda harby dabara

  Türkmenistanda harby dabara

  Turkmensnews- Türkmenistan 9-njy maýda Sowet Soýuzynyň nasist Germaniýasyndan üstün çykmagynyň 75 ýyllygy mynasybetli harby parad yglan etdi.

 • حقوق به ارز خارجی ترکمنستان 150x150 - Türkmenistanda daşary ýurt walýuta tölegleri gadagan edidi

  Türkmenistanda daşary ýurt walýuta tölegleri gadagan edidi

  TurkmensNews-  Türkmenistanyň merkezi banky bu ýurduň maliýe guramalaryny daşary ýurt walýutasyny tölemekden saklanmaga çagyrdy Türkmenistanyň merkezi banky maliýe guramalaryna Apreliň birinji gününden başlap Türkmenistanyň milli pulyny bu ýurtda ähli daşary ýurt walýutasyny aýlyk höküminde alýanlara tölemegi tabşyrdy. Türkmen banklary halka dollarlaryny wiza ...