ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

Türkmenistan

 • turkmenistan 150x150 - Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

  Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

  TurkmensNews-   2019-njy ýylyň 14-nji noýabrynda Aşgabatda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady.   Onuň işine kompýuter, multimediýa tehnikasyny, mekdep mebelini, okuw-görkezme esbaplaryny, barlaghana enjamlaryny, sport serişdelerini öndürmek, programma üpjünçiligini taýýarlamak bilen meşgullanýan ...

 • TurkmenistanDöwlet 150x150 - Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

  Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

  TurkmensNews-  Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen on aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi hem-de olaryň işini mundan beýläk-de ...

 • Gurbanguly Berdimuhamedowa 150x150 - Türkmenistanyň nebit-gaz önümleri hakda

  Türkmenistanyň nebit-gaz önümleri hakda

  Türkmenistanyň prezidenti resmileri nebit-gaz önümlerini ýerlemek üçin bazar tapmaga howlukdyrýar 7-nji martda ýangyç-energetika toplomy (ÝET) boýunça wise-premýer Myratgeldi Meredow prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa öz pudagynda gazanylan üsytünlikler hakynda hasabat berdi. Meredowyň tassyklamagyna görä, nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşynyň meýilnamasy 101,8%, tebigy we ugurdaş ...