ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

Turkmen Habarlar

 • ruhy ýagdaýlar hakynda

  ruhy ýagdaýlar hakynda

  TurkmensNews- Adamyň bedeni ruhy ýagdaýlaryň täsiri netijesinde üýtgäp durýar. Ruhy ýagdaýlar diýlende gahar-gazap, gaýgy-gam, şowhun-şatlyk, çekinjeňlik, utanç-haýa ýaly zatlar göz öňünde tutulýar.

 • Turkmen Tarili

  Türkmenyn Adı ve Tarihi

  TurkmensNews- Türkmen adının kökeni, yapısı ve anlamı hakkında birçok farklı görüş bulunmaktadır. Bugün dar anlamda Türkmenistan’da yaşayanlar için kullanılan bu sözcük, genel anlamda bütün Oğuz Türkleri için de kullanılmaktadır. Türkiye’de bazı Yörüklerin kendilerini Türkmen olarak kabul ettikleri, böyle adlandırdıkları da ...

 • Türkmenistanda çagalaryň Hukuklaryny

  Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaşmak boýunça duşuşyk

  TurkmensNews- 2018-nji ýylyň 5-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek we çagalaryň abadançylygyny üpjün etmek üçin Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018-2022-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça duşuşyk geçirildi.

 • Ilkinji Kofe

  Ilkinji kofe

  Taryhda ilkinji gezek kofe biziň eýýamymyzyň 1000-nji ýylynda Efiýopiýanyň Galla taýpasy tarapyndan içmäge niýetlenip oýlanyp tapylypdyr.