ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

Özbegistan

  • zbegistan 150x150 - Özbegistan bilen Gyrgyzystanyň prezidentleri korona barada telefon arkaly söhbetdeş boldylar

    Özbegistan bilen Gyrgyzystanyň prezidentleri korona barada telefon arkaly söhbetdeş boldylar

    TurkmensNews-  Özbegistan bilen Gyrgyzystanyň prezidentleri telefon arkaly geçiren söhbetdeşliklerinde korona barada we bu wirus bilen garşylaşmagyň ýollary barada gürrüň etdiler FARS habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Şawkat Mirziýoýew bilen Sooronbaý Jeenbekow telefon arkaly söhbetdeşlikde bu kesele garşy netijeli göreşmek we onuň ikitaraplaýyn ...

  • rus jogapkäri Özbegistanyň prezidenti we daşary işler ministri bilen duşuşdy

    rus jogapkäri Özbegistanyň prezidenti we daşary işler ministri bilen duşuşdy

    TurkmensNews-  Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Taşkent-e gurnan saparynda Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen özbek kärdeşi bilen duşuşyp gürrüň etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Özbegistanyň prezidenti şu Orsýetiň daşary işler ministri bilen geçiren duşuşygynda özara strategik gatnaşyklaryň ösdürilmegini,ýokary derejede ...