ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

Eýran

 • Eýran owganistan 150x150 - Eýran Owganystandaky parahatçylyk etabyna kömek bermäge taýýardyr

  Eýran Owganystandaky parahatçylyk etabyna kömek bermäge taýýardyr

  TurkmensNews-  Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif we Owganystanyň Daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Muhammet Hanif Atmar sişenbe güni agşam owgan-owgan gepleşikleriniň soňky ýagdaýy we gepleşiklerde goňşy ýurtlaryň roly barada pikir alyşdylar.   Bu telefon söhbetdeşliginde Zarif ...

 • Trump 150x150 - Saýlawyň öňüsyrasynda Trumpyň Eýrana garşy toslamalary

  Saýlawyň öňüsyrasynda Trumpyň Eýrana garşy toslamalary

  TurkmensNews-  Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti, saýlaw kampaniýasyny dowam etdirip, Amerikanyň käbir habar beriş serişdeleriniň ýalan habarlaryna we Ak tamyň işgärleriniň söweşjeň sözleriniň dowam etmegine salgylanyp, Eýrana ýene bir gezek haýbat atdy Fars habar gullugynyň habaryna görä, ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump şu ...

 • Gurhany we Yslam pygamberi 150x150 - Gurhany we Yslam pygamberini kemsitmek ٍEýranyň Beýik müjtehitleri tarapyndan ýazgaryldy

  Gurhany we Yslam pygamberini kemsitmek ٍEýranyň Beýik müjtehitleri tarapyndan ýazgaryldy

  TurkmensNews-  şaýlaryň beýik derejeli ulamalary , Şwesiýada Gurhanyň ýakylmagyny we Fransiýada Yslam pygamberiniň (saw) kemsidilmegini ýazgardylar   28-nji awgustda rugsat berilmedik yslama garşy demonstrasiýanyň gidişinde,  bolan Şwesiýanyň Malmöde şäherinde sagçy toparlary tarapyndan gurhan otlandy Geçen sişenbe güni, Fransiýanyň "Charlie Hebdo" magazineurnaly Yslam pygamberiniň ...

 • Eýran 2 150x150 - Amerikanyň prezidenti kim bolsada Eýrana möhüm däldir

  Amerikanyň prezidenti kim bolsada Eýrana möhüm däldir

  TurkmensNews-  Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Amerikanyň prezidenti her kim bolsada Eýran Yslam Respublikasyna möhüm däldir diýdi   şu gün Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Said Hatibzadeh ABŞ-nyň milli aňtaw gullugynyň başlygynyň Eýranyň ABŞ saýlawlaryna goşulýandygyny aýdan sözleriniň gaýtawulynda Amerikalylar ...

 • ترانزیتی ایران افغانستان ازبکستان 150x150 - Eýran-Owganystan-Özbegistan aralygyndaky üstaşyr koridory işe başlady

  Eýran-Owganystan-Özbegistan aralygyndaky üstaşyr koridory işe başlady

  TurkmensNews-  Eýranyň gümrük tranzitiniň baş müdiri, Eýran-Owganystan-Özbegistan tranzit koridorynyň synag işiniň başlandygyny habar berdi   şu gün IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Eýranyň günortasyndaky Bandar Abbasyň Şahid Rajaei gümrükhanasyndan tranzit ýükleri  iki ýük awtoulagy şekilinde Dugharanyň serhet gümrükhanasyndan çykyp, Owganystandan Özbegistana iberildi ...

 • Amerika ýene bir gezek Eýrany, Orsýeti we Hytaýy aýyplady

  Amerika ýene bir gezek Eýrany, Orsýeti we Hytaýy aýyplady

  TurkmensNews-  Waşington Eýrany, Orsýeti we Hytaýy hiç hili subutnama bermezden ABŞ-nyň ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlaryna goşulmaga synanyşmakda aýyplady   Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, ABŞ-nyň Milli aňtaw merkeziniň guramalaryndan bolan ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk we gözegçilik merkeziniň müdiri William Ewanina anna ...

 • musavi 1 150x150 - Braýan Hukuň üýtgemegi ABŞ syýasatyny üýtgetmez

  Braýan Hukuň üýtgemegi ABŞ syýasatyny üýtgetmez

  Turkmensnews-  ABŞ-nyň Eýran boýunça ýörite wekiliniň üýtgemegine reaksiýa bildirip, Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary: "Braýan Huk" -yň üýtgemegi ABŞ-nyň syýasatyny üýtgetmez diýdi   Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Seýid Abbas Musawi anna güni twit ýazyp ABŞ-nyň Eýrana garşy syýasaty barada ...

 • Eýran bilen Owganystanyň özara söwda 150x150 - Eýran bilen Owganystanyň özara söwda we gümrük hyzmatdaşlygyny giňeltmekleri

  Eýran bilen Owganystanyň özara söwda we gümrük hyzmatdaşlygyny giňeltmekleri

  TurkmensNews-  Eýranyň gümrük gullugynyň baş müdiri, Eýran bilen Owganystanyň arasynda söwda we gümrük hyzmatdaşlygynyň giňeldilendigini habar berdi   IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň ykdysadyýet ministriniň orunbasary we gümrük gullugynyň baş müdiri Mehdi Miraşrafi,Tähranda Owganystanyň Maliýe ministrliginiň gümrük gullugynyň başlygy "Muhammet ...