ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

22-nji bahman

  • 4 73 150x150 - 22-nji bahman gününiň ýol ýörişlikleriniň soňunda çykarylan kararhat

    ۲۲-nji bahman gününiň ýol ýörişlikleriniň soňunda çykarylan kararhat

    TurkmensNews-  Eýran ilaty şu gün yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň ýyllygyna bagyşlanyp geçirlen ýol ýörişlikleriň soňunda bir kararhat arkaly bütindünýä imperializmiň we onuň başynda Amerikanyň pitneleriniň garşysynda hüşgär bolmaklygy nygtadylar. şu gün sişenbe 1398-njy ýylyň bahman aýynyň 22-si ýene bir ybaratda ...