ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

16 آبان

  • havashenasi 16a 150x150 - سامانه سرد بارشی در راه گلستان

    سامانه سرد بارشی در راه گلستان

    هواشناسی گلستان-ایتنانیوز-  معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی گلستان از ورود سامانه سرد بارشی و کاهش 4 تا 6 درجه ای دما در استان خبر داد.