ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

هیئت والیبال گنبدکاووس

  • هیئت والیبال گنبدکاووس بدون سالن

    هیئت والیبال گنبدکاووس بدون سالن

    تورکمن نیوز: با واگذاری مدیریت والیبال گنبدکاووس به دکتر ایگدری انتظار میرفت دوستان در اداره ورزش همت بیشتری برای حمایت از والیبال گنبدکاووس داشته باشند.