ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

هادی حق شناس

  • مرز سند شرف، افتخار و استقلال کشور است

    مرز سند شرف، افتخار و استقلال کشور است

    تورکمن نیوز:  استاندار گلستان مرز را سند شرف، افتخار و استقلال کشور دانست و گفت: مرز در کشور ما یک جایگاه مهم و استراتژیک در همه ی موضوعات از جمله امنیت دارد و در فرمایشات مقام معظم رهبری و در ...