ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

فیلترینگ فضای مجازی

  • فیلترینگ فضای مجازی اولین راه حل نیست

    فیلترینگ فضای مجازی اولین راه حل نیست

    تورکمن نیوز: با وجود رویکردهای قهری نسبت به فضای مجازی که بر فیلتر و ایجاد محدودیت در این فضا استوار است اما حسن روحانی، همواره بر بی‌فایده بودن نگاه سلبی به فضای مجازی تاکید دارد.