ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

درمانگاه فرهنگیان

  • فرهنگیان گنبدکاووس صاحب درمانگاه می شوند

    فرهنگیان گنبدکاووس صاحب درمانگاه می شوند

    تورکمن نیوز: معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس اعلام کرد که تا دو ماه آینده درمانگاه فرهنگیان این شهرستان که در سال های گذشته موافقت اصولی آن اخذ شده است، راه اندازی می شود.