ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

خريد و فروش رای

  • خريد و فروش رای حبس و شلاق دارد

    خريد و فروش رای حبس و شلاق دارد

    تورکمن نیوز: یکی از مسائل چالش برانگیز در انتخابات بحث خرید و فروش رأی و مجازات در نظر گرفته شده برای این تخلف انتخاباتی بوده و همواره بسیاری از این مساله شکوه و شکایت داشته‌اند، اما حال گویا نمایندگان مجلس ...