ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

حفر خندق

  • حفر خندق و ایجاد دایک در اطراف شهرستان آق قلا

    حفر خندق و ایجاد دایک در اطراف شهرستان آق قلا

    اخبار استانی- تورکمن نیوز- ارشد نظامی آجا در استان گلستان گفت:با بازدید تخصصی بعمل آمده از اطراف شهرستان آق قلا و گمیشان درصد بالایی از آب موجود فروکش و تخلیه گردیده، که نقاطی از شهر آق قلا با توجه به ...